Zdravlje

Joga u trudnoći

Napisano Slobodan Jovanovic
Joga u trudnoći Večita majka koja je trudna je arhetip plodnosti i obilja a stanje trudnoće je primarni simbol kreativne svesti i optimizma. Trudnoća je totalno iskustvo, posebno stanje, snažan primer bliske veze između tela i uma. To je period života za koji je neobično važno da su različite dimenzije bića žene u ravnoteži. Praksa joga omogućuje optimalno zdravlje tela i uma, ona sjedinjuje fizički, emocionalni i duhovni rast majke sa rastom deteta.
Pročitano 8458 puta

Upotreba pametnih telefona smanjuje nivo fizičke aktivnosti i forme studenata

Napisano Centar sportskih nauka
Upotreba pametnih telefona smanjuje nivo fizičke aktivnosti i forme studenata Današnji stupanj civilizacije karakteriše nikad niži nivo fizičke aktivnosti ljudi. Trend smanjenja nivoa fizičke aktivnosti i fizičke forme evidentan je kod svih uzrasta, čak i dece, i poprima epidemijske razmere, posledično doprinoseći narušenom zdravstvenom statusu. Dalje, nove genereacije mobilnih telefona, pametni telefoni, dodatno povećavaju mogućnosti za bavljenje sedentarnim aktivnostima  poput surfovanja internetom ili igranja video igrica.
Pročitano 5788 puta

IMAJU LOŠIJE ZUBE: Sportisti bi češće morali kod stomatologa

Napisano Slobodan Jovanovic
IMAJU LOŠIJE ZUBE: Sportisti bi češće morali kod stomatologa Istraživači u novoj studiji navode da su sportistima loši zubi zbog velikog unošenja ugljenih hidrata, poput previše slatkih energetskih napitaka koje redovno konzumiraju  
Pročitano 3267 puta

Boks treba ukinuti, baš kao javna pogubljenja!

Napisano Slobodan Jovanovic
  Boks treba ukinuti, baš kao javna pogubljenja! Sport, čiji je glavni cilj da se ošteti mozak protivnika, nije plemenita veština. Njemu nema mesta u civilizovanom društvu, upozorava vodeći britanski neurolog John Hardy, komentarišući nove nalaze o pogubnim, dugoročnim posledicama udaraca u glavu po zdravlje boksera.  
Pročitano 7739 puta

Saveti za dug život bake koja je pretrčala 92 km

Napisano Slobodan Jovanovic
Saveti za dug život bake koja je pretrčala 92 km Kada vam kažemo da je žena pretrčala 92 kilometra za 24 sata, možda se nećete iznenaditi. Ipak, činjenica da je to učinila baka od 77 godina sigurno će vam promeniti mišljenje. Pitali smo Angelinu Anđelić koja je tajna njene vitalnosti u osmoj deceniji.  
Pročitano 12793 puta

Vežbanje olakšava simptome cistitične fibroze

Napisao Jelena Baćanović
Vežbanje olakšava simptome cistitične fibroze Trening pomaže pacijentima sa cističnom fibrozom (CF) da izbace šlajm, kao i da se sačuvaju držanje i pokretljivost tela. Od početka 80-tih godna 20. veka u Švedskoj se upražnjava vežbanje u lečenju osoba obolelih od cistične fibroze (CF) – urođene bolesti kojoj i danas nedostaje lek. Sada naučnici u aktuelnoj studiji mogu da konstatuju da fizikalna terapija i više nego olakšava obolelima od cistične fibroze da se oslobode lepljive sluzi u disajnim putevima.
Pročitano 3805 puta

Visokointenzivan trening pozitivno utiče na starije ljude sa smetnjama u kretanju

Napisao Jelena Baćanović
Visokointenzivan trening pozitivno utiče na starije ljude sa smetnjama u kretanju Fizička aktivnost i vežbanje pozitivno utiču na zdravlje starijih osoba. Ova studija se fokusira na uticaje vežbanja na starije osobe sa smetnjama u kretanju, smetnjama u funkcijama ili na osobe sa više oboljenja. Pozitivni uticaji fizičke aktivnosti i vežbanja su dobro poznati i opšte prihvaćeni. Poznato je da fizički aktivan način života kod zdravih starijih osoba poboljšava pokretljivost i sprečava različite hronične bolesti, kao što su dijabetes, bolesti srca i krvnih sudova i kancer.
Pročitano 4204 puta

Toliko možete: Neprocenjiva korist od pola sata šetnje

Napisano Slobodan Jovanovic
Toliko možete: Neprocenjiva korist od pola sata šetnje Ako vam je trčanje naporno ili vam za fitnes treba previše organizacije vremena, šetnja je rekreacija koja nije zahtevna, a i doneće vam koristi kao ni jedna druga. Pre svega, ljudsko telo je stvoreno za hodanje. Kada biste samo znali koliko vam bar pola sata šetnje koristi, uveli biste je u svakodnevan život bez polemike. Ovo su samo neke od dobrobiti za šetače... Pola sata šetnje dnevno za 50% smanjuje rizik od dijabetesa, a za 25% od moždanog udara.
Pročitano 5511 puta

MOTORIČKE SPOSOBNOSTI UČENICA OSNOVNE ŠKOLE URBANE I RURALNE SREDINE

Napisano BesplatanSport.com
MOTORIČKE SPOSOBNOSTI UČENICA OSNOVNE ŠKOLE URBANE I RURALNE SREDINE Motoričke sposobnosti učenika osnovnoškolskog uzrasta bile su čest predmet istraživanja u fizičkoj kulturi, međutim, činjenica je da postoji veoma mali broj istraživanja koja su se bavila uticajima rezidencijalnog statusa ispitanika na motoričke sposobnosti. Teorijsko-empirijsko istraživanje sprovedeno je na uzorku od 188 učenica (urbana sredina = 98 učenica; ruralna sredina = 90 učenica) šestog i sedmog razreda osnovne škole.
Pročitano 3487 puta

Procena fizičke aktivnosti učenika uzrasta 11 godina

Napisano BesplatanSport.com
Procena fizičke aktivnosti učenika uzrasta 11 godina Svrha ovog istraživanja je procena fizičke aktivnosti učenika i učenica osnovnih škola u Novom Sadu, uzrasta 11 godina. Uzorak je činilo 185 ispitanika (90 dečaka i 95 devojčica). Podaci su prikupljeni anketiranjem, a kao instrument je korišćen modifikovani Bekeov upitnik. Procenjivane su fizičke aktivnosti vezane za školu – nastavu fizičkog vaspitanja, sportske aktivnosti i aktivnosti u slobodnom vremenu. Za sve prikupljene podatke izračunata je frekvencija, dok je značajnost razlika u uključenost i vrstu fizičke aktivnosti učenika prema polu utvrđena Hi-kvadrat testom.
Pročitano 4385 puta

Crno na belo: Dokaz da vežbe održavaju pokretljivost starih

Napisano Penzin
Crno na belo: Dokaz da vežbe održavaju pokretljivost starih Odavno je jasno da je rekreacija „eliksir mladosti“, ali veliko kliničko istraživanje Tafts univerziteta, kao i Instituta za starenje Univerziteta Floride, objavljeno u Journal of the American Medical Association, uspelo je ovo da dokaže.
Pročitano 3866 puta

Sedentarno ponašanje i zdravlje dece!

Napisano Centar sportskih nauka
Sedentarno ponašanje i zdravlje dece! Učestvovanje u redovnoj fizičkoj aktivnosti je široko prihvaćeno kao preventivna mera za očuvanje i unapređenje zdravstvenog statusa čitave populacije, bez obzira na uzrast, pol, etničku pripadnost ili socioekonomski status. Ipak, nivo fizičke aktivnosti je i dalje nizak sa posledičnim porastom čitavog niza oboljenja u svim uzrasnim kategorijama, uključujući i decu.
Pročitano 4934 puta

Šta je zdravlje?

Napisano Slobodan Jovanovic
Šta je zdravlje? Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti. Savremena nauka kvantitativno definiše zdravlje kao sumu "rezervnih kapaciteta" osnovnih funkcionalnih sistema. U tom smislu treba da razmislimo da li svojim načinom života samo trošimo i samnjujemo rezerve zdravlja i da li dovoljno činimo da očuvamo i unapredimo svoje zdravlje.
Pročitano 16100 puta

Hipertenzija i sport

Napisano Zavod za udžbenike
Hipertenzija i sport Sistemska hipertenzija je najčešće kardiovaskularno stanje koje je zapaženo kod sportista. Dijagnoza hipertenzije je zasnovana na stalnom prisustvu u nivou ili iznad nivoa krvnog pritiska, koji se dobija rutinskim merenjem sfingomanometrom u najmanje dva odvojena slučaja. Vrednosti iznad 140/90 mm Hg se smatraju hipertenzijom kod osoba starijih od 18 godina.
Pročitano 7961 puta

Jogom do idealne tezine

Napisano Slobodan Jovanovic
Jogom do idealne tezine Regulisanje telesne težine nije cilj joge, koja je, ipak, stekla reputaciju efikasnog načina rešavanja problema gojaznosti. Joga nudi odgovarajuću „dijetu“ u originalnom grčkom značenju reči: način života. Ona harmonizuje življenje u skladu sa našim potrebama i našom prirodom. Joga se ne koncentriše na masno tkivo, nego na vas same. Gledajući na vas kao na ličnost, ne samo kao na telo, joga daje praktične tehnike koje ne samo da omogućuju slobodu od gojaznosti i „zatvora“ dijeta za mršavljenje, već razvija zdravlje i ravnotežu u svakom aspektu vašeg života.
Pročitano 5233 puta

Bandažiranje skočnog zgloba smanjuje broj povreda košarkaša!

Napisano Centar sportskih nauka
Bandažiranje skočnog zgloba smanjuje broj povreda košarkaša! Vrhunski sport predstavlja dodir granica ljudskih sposobnosti. Opterećenja kojima su sportisti podvrgnuti ponekad zaista dostižu neverovatne razmere što može dovesti do povreda koje predstavljaju pravu noćnu moru za svakog sportistu. Povrede skočnog zgloba predstavljaju najčešće povrede u košarci i postoji veliki interes košarkaške javnosti za procedurama koje bi mogle da smanje incidencu ove «dosadne» vrste povreda.
Pročitano 7347 puta

Uticaj pesticida na sportiste

Napisala Gordana Glišin
Uticaj pesticida na sportiste Pesticidi  (herbicidi, insekticidi i fungicidi) se obično koriste u sportskim svlačionicama, salama, školskim dvorištima i sl. Njihova upotreba obično je pod nadležnošću domara, vrtlara i upravnika održavanja i postoje propisana pravila na državnom nivou, kojim se nalaže da ovaj kadar poseduje sertifikate o znanju primene pesticida u školskim prostorijama. S obzirom da se registracija pesticida vrši od strane Agencije za zaštitu životne sredine
Pročitano 3427 puta

Lordoza (lordosis)

Napisala
Lordoza (lordosis) Kao i kod kifoze, reč je o krivini kičmenog stuba u sagitalnoj ravni, s tim što je ispupčenje (konveksitet) okrenut unapred. Lordotično loše držanje, kao i sam deformitet lordoza, uglavnom je lokalizovano u vratnom i slabinskom delu kičmenog stuba. Može se zaključiti da takva stanja kičmenog stuba postoje ako je ispupčenje (konveksitet) u vratnom delu preko 3–4 cm, a u slabinskom preko 4–5 cm.
Pročitano 17087 puta

Fizička aktivnost kod starijih osoba

Napisao Jelena Baćanović
Fizička aktivnost kod starijih osoba Fizička aktivnost je odlučujući faktor za kvalitetan stil života, koji ujedno sprečava i smanjuje različite fizičke i psihičke promene koje su vezane za starenje. Stariji muškarci i žene mogu s godinama znatno poboljšati kako kondiciju i snagu, tako i ravnotežu i pokretljivost. Fizička ativnost čak deluje tako što može pozitivno uticati na razne psihološke faktore i kvalitet života starijih, a isto tako može da spreči demenciju.
Pročitano 7936 puta

Vežbanje čuva mozak!

Napisano Centar sportskih nauka
Vežbanje čuva mozak! Već duži vremenski period je poznat pozitivan uticaj fizičke aktivnosti na čitav niz oboljenja, od dijabetesa i hipertenzije, preko većeg broja kardiovaskularnih oboljenja pa sve do nekih oblika maligniteta i mentalnih bolesti.
Pročitano 4538 puta

Najčešći simptomi kod sportista i njihov značaj

Napisano Zavod za udžbenike
Najčešći simptomi kod sportista i njihov značaj Sportisti se često žale na različite tegobe lekarima i fizioterapeutima  koji su prateći deo tima tokom treninga. Kod mladih sportista se najčešće radi o simptomima koji imaju benigni značaj – slabost, malaksalost i iscrpljenost, kao posledica dehidracije, bol u grudnom košu (ne tipičan anginozni bol), kao posledica muskuloskeletnih povreda tokom treninga...
Pročitano 11751 puta

Skolioza (scoliosis)

Napisano Zavod za udžbenike
Skolioza (scoliosis) Skoliotično loše držanje i skolioza za razliku od prethodnih, kifoze i lordoze koje nastaju u sagitalnoj ravni, formiraju se u frontalnoj ravni, odnosno nastaju krivine koje u pravilno oformljenog kičmenog stuba ne postoje. Iskrivljenja se mogu javiti na obe strane, levo ili desno, a najčešće u obe strane kao kompenzatorno nastajanje skolioze.
Pročitano 11670 puta

Strana 2 od 6