Back BesplatanSport.com

Alkaloza izazvana hiperventilacijom ne utiče na anaerobni kapacitet

(1 Glas)
Alkaloza izazvana hiperventilacijom ne utiče na anaerobni kapacitet


 Produžena aktivnost maksimalnog intenziteta dovodi do nagomilavanja H+ jona u organizmu i padu Ph vrednosti koja je u značajnom delu odgovorna za pad efikasnosti i nastanak zamora. Već duži vremenski period je poznato da porast alkalnosti organizma neposredno pre aktivnosti produženih sprinteva može pozitivno da utiče na postignuće. Ovaj porast alkalnosti organizma se najčešće ostvaruje unosom alkalnih agenasa poput sode bikarbone.
U naučnoj i stručnoj javnosti postoji interes za utvrđivanjem potencijalne efikasnosti porasta alkalnosti organizma na postignuće nekim drugim strategijama. Nedavno objavljeno istraživanje razmatralo je upravo takvu jednu lako primenljivu strategiju! Na uzorku od 11 studenata fakulteta za sport, grupa istraživača Univerziteta Tripoli (Libija) utvrđivala je uticaj povećane alkalnosti izazvane hiperventilacijom na rezultate u Vingejt testu, zlatnom standardu za merenje anaerobnih kapaciteta.  Ispitanici su testirani u normoksičnim uslovima i nakon 6 maksimalnih ekspirijuma u trajanju od 30 sekundi izazvavši respiratornu alkalozu. Rezultati istraživanja su pokazali da ne postoji razlika u ostvarenoj maksimalnoj snazi i ukupnom radu ostvarenih u Vingejt testu između dve procedure. “Respiratorna alkaloza izazvana neposredno pre anaerobnih aktivnosti produženog trajanja ne utiče na poboljšanje rezultata. Iako interesantna i logična, ova strategija pripreme za anaerobne aktivnosti izgleda nije efikasna” – zaključuju autori.
Istraživanje je objavljeno u februarskoj svesci  časopisa Science& Sports za 2013 godinu. Link

Pin It
Centar sportskih nauka

Centar za zdravlje, vežbanje i sportske nauke (Center for Health, Exercise and Sport Sciences – CHESS) je multidisciplinarna edukativna i istraživačka organizacija čiji je osnovni cilj pružanje ekspertize iz oblasti sportskih nauka, fizičke aktivnosti i zdravlja, treninga i unapređenja takmičarskih rezultata. CHESS ima četiri glavne oblasti delovanja: Istraživanje zdravstvenih aspekata fizičke aktivnosti Dijagnostika faktora povezanih sa vrhunskim sportskim rezultatima Programiranje vežbanja u zdravstvene i takmičarske svrhe Popularizacija znanja iz oblasti sportskih naukaU okviru CHESS realizuju se brojni domaći i inostrani naučno-istraživački projekti koji se bave utvrđivanjem povezanosti gojaznosti i nivoa fizičke aktivnosti školske dece, uticajem unosa ergogenih supstanci na sportska…

Adresa sajta chess.edu.rs
2013-06-18
utorak, 18 jun 2013 07:14

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori