Back BesplatanSport.com

Smanjena fleksibilnost povećava mogućnost za nastanak skakačkog kolena!

(0 glasova)
Smanjena fleksibilnost povećava mogućnost za nastanak skakačkog kolena!
Smanjena fleksibilnost povećava mogućnost za nastanak skakačkog kolena!


Patelarna tendinopatija ili skakačko koleno predstavlja jednu od najčeščih povreda u sportovima u kojima je zastupljen veliki broj skokova, poput odbojke ili košarke. Prevalenca ove vrste povrede iznosi oko 7% u uzrastu od 14 do 18 godina i čak preko 32% u uzrastu od 19 do 29 godina. Uz to, preko 53% sportista sa ustanovljenim skakačkim kolenom napuste sport pre svega kao posledica ovog poremećaja. Jedan od osnovnih razloga za nastanak ove povrede jeste ekstremna sila koju tetiva trpi prilikom ekscentrične faze doksoka - često i preko 6 puta veća od telesne težine sportiste! Stoga je od posebnog interesa otkriti faktore od kojih prevashodno zavisi ispoljavanje sile u fazi doskoka i mogućnosti za smanjenje ekstremnih vrednosti sile na tetivu.

Nedavno objavljeno istraživanje izgleda da nudi neka od rešenja. Grupa istraživača sa Univerziteta Umea (Švedska) je na uzorku od 90 mladih košarkaša utvrđivala uticaj fleksibilnosti skočnog zgloba na ispoljavanje skakačkog kolena. U studiji visokih metodoloških standarda koja je trajala jednu godinu utvrđeno je da je smanjena dorzalna fleksibilnost skočnog zgloba značajan prediktor nastanka skakačkog kolena! Utvrđeno je da sportisti koji su se odlikovali dorzifleksijom ispod 36,5 stepeni imaju čak za 30% veću opasnost od nastanka skakačkog kolena! Izgleda da je smisleno kontinuirano primenjivati vežbe za razvoj dorzalne fleksije skočnog zgloba u cilju smanjenja opasnosti od nastanka skakačkog kolena mladih sportista angažovanih u «skakačkim» sportovima- zaključuju autori.

Istraživanje je objavljeno u decembarskoj svesci časopisa The American Journal of Sports Medicine za 2011 godinu.

Pin It
Centar sportskih nauka

Centar za zdravlje, vežbanje i sportske nauke (Center for Health, Exercise and Sport Sciences – CHESS) je multidisciplinarna edukativna i istraživačka organizacija čiji je osnovni cilj pružanje ekspertize iz oblasti sportskih nauka, fizičke aktivnosti i zdravlja, treninga i unapređenja takmičarskih rezultata. CHESS ima četiri glavne oblasti delovanja: Istraživanje zdravstvenih aspekata fizičke aktivnosti Dijagnostika faktora povezanih sa vrhunskim sportskim rezultatima Programiranje vežbanja u zdravstvene i takmičarske svrhe Popularizacija znanja iz oblasti sportskih naukaU okviru CHESS realizuju se brojni domaći i inostrani naučno-istraživački projekti koji se bave utvrđivanjem povezanosti gojaznosti i nivoa fizičke aktivnosti školske dece, uticajem unosa ergogenih supstanci na sportska…

Adresa sajta chess.edu.rs
2012-07-11
subota, 23 jun 2012 02:00

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori