Back BesplatanSport.com
  • Baza znanja
  • Trening
  • Dužina tetive i smanjena fleksibilnost zglobova poboljšavaju ekonomičnost trčanja

Dužina tetive i smanjena fleksibilnost zglobova poboljšavaju ekonomičnost trčanja

(0 glasova)
Dužina tetive i smanjena fleksibilnost zglobova poboljšavaju ekonomičnost trčanja
Dužina tetive i smanjena fleksibilnost zglobova poboljšavaju ekonomičnost trčanja


Na poboljšanje sportskog rezultata u trčanju utiče veći broja faktora. Telesna kompozicija , aerobna sposobnost i mentalna snaga su samo neke od važnih faktora – dovoljno je samo da se prisetimo nekog Kenijskog dugoprugaša da bi potvrdili značaj ovih sposobnosti. Ipak, poslednjih decenija, a naročito u poslednjih 20-ak godina naučne laboratorije su iskristalisale još jedan, možda i presudan faktor za uspeh u dugoprugaškim disciplinama – ekonomiku trčanja.  Na ovaj parametar, sa druge strane, utiče takođe veći broj faktora i naučna istraživanja u ovoj oblasti su praktično u začetku. Ipak, mozaik počinje da se slaže! Grupa istraživača sa Univerziteta Birmingem (Velika Britanija) je utvrđivala povezanost morfoloških karakteristika Ahilove tetive i fleksibilnost zglobova donjih ekstremiteta sa ekonomikom trčanja. Na uzorku od 21 dugoprugaša subelitnog nivoa utvrđeno je da je dužina ahilove tetive i smanjena fleksibilnost skočnog zgloba značajno povezana sa povećanom ekomnomikom trčanja. Duže tetive imaju sposobnost apsorbovanja veće količine energije u toku istezanja čime se postiže veći pozitivni efekat u fazi koncentrične kontrakcije. Takođe, smanjena fleksibilnost povećava rigidnost mišićno-tetivnog kompleksa dovodeći do većeg transfera energije u kretanje.
Istraživanje je objavljeno u avgustovskoj svesci časopisa Medicine and Science in Sports and Exercise za 2011 godinu.

Pin It
Centar sportskih nauka

Centar za zdravlje, vežbanje i sportske nauke (Center for Health, Exercise and Sport Sciences – CHESS) je multidisciplinarna edukativna i istraživačka organizacija čiji je osnovni cilj pružanje ekspertize iz oblasti sportskih nauka, fizičke aktivnosti i zdravlja, treninga i unapređenja takmičarskih rezultata. CHESS ima četiri glavne oblasti delovanja: Istraživanje zdravstvenih aspekata fizičke aktivnosti Dijagnostika faktora povezanih sa vrhunskim sportskim rezultatima Programiranje vežbanja u zdravstvene i takmičarske svrhe Popularizacija znanja iz oblasti sportskih naukaU okviru CHESS realizuju se brojni domaći i inostrani naučno-istraživački projekti koji se bave utvrđivanjem povezanosti gojaznosti i nivoa fizičke aktivnosti školske dece, uticajem unosa ergogenih supstanci na sportska…

Adresa sajta chess.edu.rs
2012-07-11
utorak, 10 jul 2012 02:00

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori