Back BesplatanSport.com

Uticaj krvnog pritiska na treniranje

(1 Glas)
Uticaj krvnog pritiska na treniranje

Nelečena hipertenzija kod sportista može biti udružena sa izvesnim ograničenjima u performansi. Pre započinjanja terapije lekovima, sportista mora biti jako ohrabren da prihvati zdrav način života i ponašanja i da izbegava cigarete u bilo kojoj formi, preteran unos alkohola, zloupotrebu lekova (posebno simpatikomimetike kao što su kokain ili efedrin), androgene, steroide, hormon rasta, NSAIL i povišen unos natrijuma. Pacijentu treba naglasiti da upotreba antihipertenzivnih lekova može dodatno ograničiti kapacitet vežbanja, više sa beta adrenergičkim receptor-blokatorima nego sa vazodilatatorima (alfa adrenergički receptor--blokatori, angiotenzin-konvertujući enzim-inhibitori, angiotenzin II receptor-blokatori, ili antagonisti kalcijuma). Zaista, visoko intenzivnim sportistima može biti veoma teško da sa zadovoljstvom funkcionišu dok upotrebljavaju beta blokatore.

Preporuke za merenje krvnog pritiska

Položaj
Preporučuje se merenje krvnog pritiska u sedećem položaju. Pre merenja pritiska osoba treba da sedi mirno 5 minuta, sa leđima oslonjenim o naslon stolice, sa stopalima na podu, i rukom postavljenom u visini srca.

Okolnosti
Zabranjena je upotreba kofeina jedan sat pre merenja. Zabranjeno je pušenje 30 minuta pre merenja. Smeštaj mora biti miran i prijatan.

Oprema

  • Veličina manžetne

Mehur mora da okruži i pokrije najmanje 80% od dužine nadlaktice; ako ne pokriva upotrebiti veću manžetnu. Ako je mehur prekratak mogu se greškom dobiti visoke vrednosti.

  • Manometar

Koristiti živin, nedavno  podešeni aneroidni barometar, ili dokazan elektronski uređaj.

  • Tehnika

Broj merenja
U svakoj prilici, dva puta izmeriti pritisak, sa pauzom između merenja onolikom koliko je to praktično.
Ukoliko je razika između dva merenja veća od 5 mm Hg, dodatno izmeriti pritisak sve dok dva merenja ne budu sličnih vrednosti. Ako je pritisak u nadlaktici povišen izmeriti pritisak u jednoj nozi (posebno kod pacijenata mlađih od 30 godina).
U početku, potrebno je meriti pritisak u obe nadlaktice; ako je pritisak različit, potrebno je koristiti nadlakticu sa višim vrednostima krvnog pritiska.
Ako su početne vrednosti povišene, potrebno je ispitati dva različita aparata za merenje pritiska u razmaku od najmanje jedne nedelje.
Performanse
Naduvati mehur brzo do vrednosti pritiska za 20 mm Hg iznad sistolnog, što se prepoznaje gubitkom radijalnog pulsa.
Izduvati mehur brzinom od 2 mm Hg po sekundi.
Zabeležiti Korotkovljevu fazu I (pojava  tona) i fazu V (nestanak tona).
Ako su Korotkovljevi tonovi slabi, pacijent treba da podigne ruku, otvori i zatvori šaku 5 do 10 puta i potom ponovo brzo naduvati mehur.

Izveštaji
Krvni pritisak, položaj pacijenta, nadlaktice i veličine manžetne.

PREPORUKE

1.  Pre nego što osobe započnu sportski trening, potrebno je da se podvrgnu pažljivoj proceni krvnog pritiska, a onima koji u početku imaju visoke vrednosti (iznad 140/90  mm Hg), potrebno je izmeriti pritisak van ordinacije kako bi se isključila hipertenzija „belog mantila“. One sa prehipertenzijom (120/80 mm Hg do 139/89 mm Hg) treba ohrabriti za modifikaciju načina života, ali im ne treba ograničavati  fizičku  aktivnost. Osobama sa dokazanom hipertenzijom treba uraditi ehokardiografiju. Hipertrofija leve komore (LVH) van granica viđene kod „sportskog srca“ treba da ograniči aktivnost dok se krvni pritisak ne normalizuje adekvatnom terapijom lekovima.
2.  Prisustvo hipertenzije 1. stepena uz odsustvo oštećenja ciljnih organa, uključujući i LVH ili prateću bolest srca, ne treba da ograniči pravo za izbor bilo koje sportske aktivnosti. Kad jednom počne program treniranja, hipertenzivni sportisti treba redovno da kontrolišu krvni pritisak svakih dva do četiri meseca (ili češće, ako je indikovano) da bi se pratilo dejstvo vežbi.
3.  Sportistima sa težim oblikom hipertenzije (2. stepen), čak i bez dokaza o oštećenju ciljnih organa  kao što je LVH, treba ograničiti bavljenje sportom, naročito visoko statičnim sportovima (klasa IIIA do IIIC), dok njihova hipertenzija ne bude dovedena u normalu ili promenom načina života ili terapijom lekovima.
4.  Svi lekovi koji se koriste moraju biti uredno registrovani.
5.  Kada hipertenzija koegzistira s drugim kardiovaskularnim oboljenjem, pravo na učešće u sportskim aktivnostima je obično zasnovano na tipu i težini udruženih stanja.

Dr. Zdravko M. Miajilović i saradnici "Srce i sport"  Zavod za udžbenike

Pin It
Zavod za udžbenike

Tradiciju Zavoda za udžbenike dugu 52 godine obeležava ne samo postojanje kompanije koja se bavi izdavaštvom, već, pre svega kompanije koja je doprinela i doprinosi ostvarenju dugoročnih prosvetno-pedagoških ciljeva. Kao Javno preduzeće, u odnosu na sve ostale izdavače nalazi se u težoj poziciji, jer je svest o društvenoj odgovornosti i ulozi koju ima u edukaciji građana Srbije i očuvanju nacionalne pisane reči, značajno iznad ostalih kompanija koje se bave istom delatnošću. Zavod za udžbenike je osnovala Vlada Republike Srbije 1957. godine sa ciljem da celovito i kvalitetno reši pitanje proizvodnje udžbenika za sve predmete i sve kategorije učenika, poštujući odgovarajuće…

Adresa sajta www.zavod.co.rs
2012-07-11
sreda, 03 mart 2010 13:05

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori