Back BesplatanSport.com

Uticaj treniranja na krvni pritisak

(3 glasova)
Uticaj treniranja na krvni  pritisak


Kao što je naglašeno, u toku stres testa, sistolni krvni pritisak se povećava za vreme aerobnog (dinamičkog) treninga. I sistolni i dijastolni pritisak se povećavaju još brže i više za vreme treninga sa otporom (statički ili izometrijski). Zato što naporan aerobni ili trening sa otporom može izazvati infarkt miokarda i iznenadnu srčanu smrt kod osetljivih, nepripremljenih osoba, i onih osoba koji žele da se dokažu u sportu, treba postepeno povećavati trening da bi se izbegli takvi kardiološki događaji. Međutim, ponavljanje učinka aerobnog i treninga sa otporom smanjuje sistolni i dijastolni pritisak. Posle svakog perioda od 30 minuta aerobnog vežbanja pri 50% od maksimalne saturacije  kiseonikom, krvni pritisak ostaje nizak u narednih 24 h, čak sa većim smanjenjem posle 30 minuta aerobnog vežbanja pri 75% od maksimalne saturacije kiseonikom. Kao rezultat, rizici od razvoja povišenog krvnog pritiska i izlaganja kardiovaskularnoj posledici od hipertenzije manji su kod onih koji održavaju veći nivo fizičke aktivnosti. Neki uvežbani sportisti (obično mladi muškarci), sa usporenom srčanom frekvencijom i kompenzovanim povećanjem udarnog volumena, imaju visok sistolni krvni pritisak što se smatra „lažnom“ hipertenzijom, ali treba ih ipak pažljivo posmatrati.

Kod normotenzivnih netreniranih osoba, skok sistolnog krvnog pritisaka za vreme vežbi tokom stres testa, do vrednosti preko 200 mm Hg, je veliki prediktor najverovatnijeg razvoja perzistentne hipertenzije u budućnosti i može biti udružen sa umešanom sistolnom disfunkcijom i povećanim rizikom za kasniju kardiovaskularnu bolest. Prema tome takve osobe treba savetovati da postepeno povećaju nivo fizičke aktivnosti da bi ublažili brz porast pritiska. Takvi skokovi pritiska ne treba da ograniče aktivnost kod dobro utreniranih osoba. Zato što intenzivni trening sa otporom može da smanji arterijsku komplijansu sa potencijalnim štetnim posledicama, takav trening mora biti ograničen kod sportista sa hipertenzijom.

Dr. Zdravko M. Miajilović i saradnici "Srce i sport"  Zavod za udžbenike

Pin It
Zavod za udžbenike

Tradiciju Zavoda za udžbenike dugu 52 godine obeležava ne samo postojanje kompanije koja se bavi izdavaštvom, već, pre svega kompanije koja je doprinela i doprinosi ostvarenju dugoročnih prosvetno-pedagoških ciljeva. Kao Javno preduzeće, u odnosu na sve ostale izdavače nalazi se u težoj poziciji, jer je svest o društvenoj odgovornosti i ulozi koju ima u edukaciji građana Srbije i očuvanju nacionalne pisane reči, značajno iznad ostalih kompanija koje se bave istom delatnošću. Zavod za udžbenike je osnovala Vlada Republike Srbije 1957. godine sa ciljem da celovito i kvalitetno reši pitanje proizvodnje udžbenika za sve predmete i sve kategorije učenika, poštujući odgovarajuće…

Adresa sajta www.zavod.co.rs
2012-07-11
sreda, 03 mart 2010 13:05

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori