Back BesplatanSport.com

Uticaj vremena trajanja visinskih priprema na sportski rezultat

(0 glasova)
Uticaj vremena trajanja visinskih priprema na sportski rezultat


Odlaskom na visinske pripreme sportista neće po svaku cenu podići sportske performanse na viši nivo. Da bi se to dogodilo, potrebno je prethodno ispuniti mnoštvo uslova što se čini sistematskim planiranjem trening kampa na visini.
Pravilno usklađen raspored vremena odlaska na visinske pripreme sa najvažnijim sezonskim takmičenjima igra ključnu ulogu. Takođe, dužina trajanja visinskih priprema je vrlo bitna. U narednih nekoliko rečenica ćemo govoriti o nedavno objavljenoj meta-analizi koja obuhvata 17 vrlo respektabilnih istraživanja o uticaju visinskih priprema na sportski rezultat.

Meta-analiza je uključila studije koje su koristile ugljen-monoksid kako bi se utvrdila masa hemoglobina (Hbmass) u krvnom serumu. Hbmass je određivana pre, tokom i nakon visinskih priprema. U sedam od 17 istraživanja bile su primenjene tradicionalne visinske pripreme, u 8 istraživanja pripreme po principu "treniraj nisko, spavaj visoko", dok su u dve studije bile primenjene kombinovane visinske pripreme.
Rezultati:
Rezultati ove meta-analize su pokazali da se tokom visinskog trening kampa, 100h od njegovog početka Hbmass uveća za značajnih 1.1% dok je nakon 20 provedenih dana na visini iznad 2000m Hbmass veća za 3.3% u poređenju sa Hbmass pre visinskih priprema.
Iz ovih rezultata se može izvući zaključak da što se tiče Hbmass, trening kamp vremena trajanja od svega 2 nedelje može doprineti zanačajnom povećanju Hbmass. To povećanje je dovoljno kako bi se ostvarili preduslovi za dobijanje beneficija visinskog trening kampa. Naravno, postoje i mnogi drugi elementi visinskih priprema koji će uticati na primenjivanje beneficija u sportske performanse.

Tokom jula meseca boraviću u Premanjonu (Francuska) na visinskim pripremama u trajanju od 4 nedelje. Tokom priprema sprovodiće se istraživanje po principu "treniraj nisko, spavaj visoko" i sa vama ću podeliti više detalja o ovakvim vrstama visinskih priprema.

Hvala što pratite moj rad,
Đorđe Agbaba

Pin It
MSc Đorđe Agbaba

Đorđe Agbaba rođen je 1987-e godine. Završava Osnovnu školu “23. Oktobar” u Sremskim Karlovcima, a nakon završene Srednje ekonomske škole “„Svetozar Mileti攓 u Novom Sadu 2006-te godine, upisuje Fakultet Sporta i Fizičkog Vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu gde je diplomirao 2010-te godine na odseku plivanje sa ocenom 10 i prosekom svih ocena 9,15.Zahvaljujući viskom proseku na osnovnim studijama i dotadašnjem sportskom iskustvu i rezultatima, Đorđe iste godine upisuje master studije Sportskih i zdravstvenih nauka na prestižnom “University of Exeter” u Velikoj Britaniji. University of Exeter je 2010-te godine bio na prvom mestu na top listi časopisa “The Guardian”, kao najbolji…

Adresa sajta naukausportu.blogspot.com/
-0001-11-30
utorak, 04 novembar 2014 00:00

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori