Back BesplatanSport.com

PRIMENA ROLERA U TRENINGU ALPSKIH SKIJAŠA

(1 Glas)
PRIMENA ROLERA U TRENINGU ALPSKIH SKIJAŠA


Skijanje kao sezonski sport ima ograničene mogućnosti specifičnog treninga. Zato je poželjno da „suvi“ treninzi imaju određen stepen sličnosti podražavanja pokreta takmičarske tehnike. Vežbe moraju biti u saglasnosti sa parametrima koji određuju strukturu pokreta na skijama. Predmet rada je utvrđivanje mogućnosti da se trening na rolerima uvrsti kao sastavni deo „suvog“ treninga. Analizom rezultata dosadašnjih istraživanja nastojalo se utvrditi u kojoj meri se poklapaju osnovni parametri elemenata tehnike slaloma na skijama (SL) i slaloma na rolerima (ISL): položaji i međusobni odnosi segmenata tela, aktivnost aktuelnih mišićnih grupa (režim rada, stepen aktivacije) i kinematika pokreta (trajanje pojedinih faza zaokreta) i dr. Rezultati prethodnih istraživanja ukazuju na koordinativnu bliskost tehnike promene pravca na skijama i na rolerima. Evidentne su pojedine razlike u brzini kretanja, intenzitetu ispoljavanja sile, tačkama opterećenja, kao i sličnosti u položajima segmenata tela, angažovanosti aktuelnih mišićnih grupa, intenzitetu mišićnog naprezanja i dr. Saznanje o sličnostima i razlikama može unaprediti primenu rolera u treningu skijaša. Promene pojedinih parematara (nagib terena, brzina kretanja) mogu značajno doprineti pozitivnom transferu kada je u pitanju struktura pokreta u skijanju.

Loading...Pin It
2016-10-16
utorak, 04 novembar 2014 00:00

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori