Back BesplatanSport.com

Uticaj proprioceptivnog treninga na ispoljavanje agilnosti kod košarkaša

(1 Glas)
Uticaj proprioceptivnog treninga na ispoljavanje agilnosti kod košarkaša


Košarka pripada grupi polistrukturalnih sportova koju čine kompleksi jednostavnih i složenih kretanja, a izvode ih članovi tima u uslovima saradnje i suprotstavljanju protivniku tokom igre (Jukić i sar., 2005). U svakom trenutku igre moguće je izabrati jednu od mogućih struktura kretanja, najbolju za datu situaciju (Karalejić i Jakovljević, 2008). Kako agilnost predstavlja manifestaciju sadejstva snage, brzine, koordinacije i pokretljivosti, sa nedovoljno egzaktnom određenom prirodom, cilj ovoga istraživanja jeste da ispita uticaj propriocepcijskog treninga na ispoljavanje iste kod košarkaša kadetskog uzrasta, starosti 14-16 godina. Uzorak ispitanika su sačinjavala 23 dečaka (N=23), članovi dva košarkaška kluba - KK “Napredak“ i KK “Kruševac“ koji se takmiče u kvalitetnojligi Srbije (grupa centralna Srbija). Od 23 dečaka, trinaestorica su sačinjavali eksperimentalnu grupu, a desetorica kontrolnu grupu koja nije bila obuhvaćena proprioceptivnim treningom. Uzorak varijabli sastojao se iz sedam varijabli iz motoričkog prostora, tri opisuju motoričku sposobnost agilnost, a preostale pokrivaju prostor snage, brzine i ravnoteže. Rezultati istraživanja pokazali su da je došlo do statistički značajnog poboljšanja u ispoljavanju sposobnosti brze promene pravca kretanja, kao i vertikalne visine odskoka kod eksperimentlne grupe. Eksperimentalna grupa nije nakon sprovedenog eksperimentalnog programa
imala statistički značajno veće ostvarene rezultate održavanja ravnotežnog položaja na jednoj nozi kao ni poboljšanje u brzini reagovanja na zvučni signal.

Autor: Bojan Živković
(izvod iz magistarskog rada)

Loading...Pin It
2016-10-16
petak, 24 oktobar 2014 00:00

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori