Back BesplatanSport.com
Pesticidi  (herbicidi, insekticidi i fungicidi) se obično koriste u sportskim svlačionicama, salama, školskim dvorištima i sl. Njihova upotreba obično je pod nadležnošću domara, vrtlara i upravnika održavanja i postoje propisana pravila na državnom nivou, kojim se nalaže da ovaj kadar poseduje sertifikate o znanju primene pesticida u školskim prostorijama. S obzirom da se registracija pesticida vrši od strane Agencije za zaštitu životne sredine
Objavljeno u Zdravlje