Back BesplatanSport.com

Vreme značajno utiče na nivo fizičke aktivnosti!

(0 glasova)
Vreme značajno utiče na nivo fizičke aktivnosti!
Vreme značajno utiče na nivo fizičke aktivnosti!

Fizička aktivnost predstavlja jedan od osnovnih preduslova poboljšanog zdravstvenog statusa. Takođe, redovna i dozirana fizička aktivnost predstavlja i integralni deo terapije za veći broj oboljenja, od kardiovaskularnih bolesti, preko dijabetesa pa sve do osteoartritisa. Za osobe sa nekim od ovih oboljenja veoma je važno da ostvare preporučene dnevne doze fizičke aktivnosti.
Ipak, nedavno objavljeno istraživanje grupe istraživača sa Univerziteta u Čikagu (SAD) ukazuje da skraćeno trajanje dana u zimskom periodu predstavlja jedan od bitnih remetećih faktora za ostvarivanje dnevnog nivoa fizičke aktivnosti! Na uzorku od 250 osoba koje boluju od osteoartritisa izvršen je eksperiment koji je veoma autoritativno utvrdio da se osobe značajno manje kreću u kasnom jesenjem i zimskom periodu, pre svega zbog skraćenog trajanja obdanice! Utvrđeno je da su osobe u ovom periodu puna tri sata dnevno više angažovana u potpuno sedentarnim aktivnostima u odnosu na letnji period. S obzirom da je fizička aktivnost neizostavni deo terapije, autori ukazuju na potrebu kreiranja zatvorenih prostora koji bi omogućio ovim osobama povećan dnevni nivo fizičke aktivnosti u jesenjim i zimskim mesecima.
Istraživanje je objavljeno u septembarskoj svesci časopisa Journal of Physical Activity and Health za 2011 godinu.

Pin It
Centar sportskih nauka

Centar za zdravlje, vežbanje i sportske nauke (Center for Health, Exercise and Sport Sciences – CHESS) je multidisciplinarna edukativna i istraživačka organizacija čiji je osnovni cilj pružanje ekspertize iz oblasti sportskih nauka, fizičke aktivnosti i zdravlja, treninga i unapređenja takmičarskih rezultata. CHESS ima četiri glavne oblasti delovanja: Istraživanje zdravstvenih aspekata fizičke aktivnosti Dijagnostika faktora povezanih sa vrhunskim sportskim rezultatima Programiranje vežbanja u zdravstvene i takmičarske svrhe Popularizacija znanja iz oblasti sportskih naukaU okviru CHESS realizuju se brojni domaći i inostrani naučno-istraživački projekti koji se bave utvrđivanjem povezanosti gojaznosti i nivoa fizičke aktivnosti školske dece, uticajem unosa ergogenih supstanci na sportska…

Adresa sajta chess.edu.rs
2012-07-31
subota, 23 jun 2012 02:00

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori