Back BesplatanSport.com

Kakav nastavnik fizičkog takav stav prema fizičkoj aktivnosti!

(0 glasova)
Kakav nastavnik fizičkog takav stav prema fizičkoj aktivnosti!
Kakav nastavnik fizičkog takav stav prema fizičkoj aktivnosti!

Trend smanjenja nivoa fizičke aktivnosti ne jenjava! Pri tome, trend opadanja je najizraženiji kod dece i asolescenata, što nagoveštava još izraženije negativne efekte po zdravlje kada kroz neko vreme ta deca postanu odrasli. U cilju prevencije ovakvog stanja, postoji čitav niz aktivnosti svetskih institucija od značaja sa idejom da se poveća nivo fizičke aktivnosti. Ipak, jedan od osnovnih problema jeste psihološke prirode - veliki broj dece ne voli, ili da kažemo nešto blaže - ne uživa, u fizičkoj aktivnosti i stoga je ne konzumira! Na osnovu rezultata jednog naučnog istraživanja u prethodnom periodu, izgleda da veliki deo odgovornosti za ovakbu situaciju snose nastavnici fizičkog vaspitanja! Na uzorku od oko 800 dece uzrasta 12 do 16 godina istraživani su faktori koji utiču na to da deca vole sportsku aktivnost. Rezultati istraživanja su pokazali da je najveći broj faktora koji utiču na ljubav prema sportskim aktivnostima  direktno povezan sa načinom na koji nastavnik fizičkog vaspitanja  organizuje i sprovodi časove! Atmosfera motivisanosti za rad, odnos sa đacima u toku časa, podela odgovornosti za ostvarivanje cilja i subjektivni osećaj đaka o kompetentnosti nastavnika su najznačajniji faktori koji direktno dovode do osećaja zadovoljstva dece tokom fizičke aktivnosti! Izgleda da je potrebno promeniti fokus u nastavi fizičkog vaspitanja, i umesto nezadovoljstva uslovima rada i sl., okrenuti se onome od čega zaista zavisi odnos učenika prema fizičkim aktivnostima- kompetentnosti i posvećenosti nastavnika fizičkog vaspitanja!
Istraživanje je objavljeno u oktobarskoj svesci časopisa Journal of Teaching in Physical Education za 2009 godinu.

Pin It
Centar sportskih nauka

Centar za zdravlje, vežbanje i sportske nauke (Center for Health, Exercise and Sport Sciences – CHESS) je multidisciplinarna edukativna i istraživačka organizacija čiji je osnovni cilj pružanje ekspertize iz oblasti sportskih nauka, fizičke aktivnosti i zdravlja, treninga i unapređenja takmičarskih rezultata. CHESS ima četiri glavne oblasti delovanja: Istraživanje zdravstvenih aspekata fizičke aktivnosti Dijagnostika faktora povezanih sa vrhunskim sportskim rezultatima Programiranje vežbanja u zdravstvene i takmičarske svrhe Popularizacija znanja iz oblasti sportskih naukaU okviru CHESS realizuju se brojni domaći i inostrani naučno-istraživački projekti koji se bave utvrđivanjem povezanosti gojaznosti i nivoa fizičke aktivnosti školske dece, uticajem unosa ergogenih supstanci na sportska…

Adresa sajta chess.edu.rs
2012-07-31
utorak, 26 jun 2012 02:00

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori