Back BesplatanSport.com

„Izbeglička kriza“ u Evropi

(0 glasova)
„Izbeglička kriza“ u Evropi

Foto: www.peace-sport.org/

Savremena zbivanja u arapskom svetu samo su epizoda u globalnom ratu koji Zapad vodi protiv Rusije. Kriza arapskog sveta je posledica nastojanja vladajućih kapitalističkih klanova Zapada da instrumentalizuju muslimane za obračun s Rusijom.

Prvi potez bio je uništenje arapskih država koje su imale prijateljske odnose sa Rusijom i koje su bile u stanju da se suprodstave Zapadnoj politici u arapskom svetu. Drugi potez bio je stvaranje radikalnih islamističkih vojnih formacija koje će, vremenom, biti ujedinjene pod komandom najmoćnijih islamskih lidera. U tom kontekstu, Islamska država dobila je vodeću poziciju među radikalnim islamističkim grupama. Njen najvažniji zadatak je da ukloni sve političke snage u arapskom svetu koje sarađuju sa Rusijom i da prodre na teritorije bivših sovjetskih republika sa većinskim muslimanskim stanovništvom. U konačnom, čitava Srednja Azija treba da postane novi Kalifat koji će, uz ekonomsku i vojnu pomoć Zapada, da otme Rusiji Kavkaz i da digne milione muslimana koji žive u Rusiji protiv Rusije. Dići islamsku Aziju protiv pravoslavne Rusije predstavlja najvažniji strateški cilj Zapada.

Zahvaljujući odlučnom suprotstavljanju Rusije agresivnoj politici Zapada došlo je do propasti Zapadne politike u arapskom svetu i do toga, da su se posledice agresije prelile na Evropu. „Izbeglička kriza“ posledica je propasti pokušaja Zapada da arapski svet okrene protiv Rusije.
 
Evropa je saučesnik u američkoj politici uništavanja arapskih država i naroda. Vodeći evropski političari su „zatajili“ jer su, rukovodeći se ekonomskim interesima najmoćnijih evropskih kompanija, sa slugerajskim entuzijazmom sledili američku politiku potcenjujući opasnost da se kriza sa arapskog prostora prelije na Evropu.

Izbeglička kriza ukazuje na pravu prirodu Evrope. Ona nije spremno dočekala „izbegličku krizu“ jer se suočila sa problemima koje ne može da reši. „Izbeglička kriza“ uslovljena je prirodom evropskog kapitalizma koji ima anti-humani i destruktivni karakter. Da se Evropa zasniva na solidarnosti, problem izbeglica odavno bi bio rešen. Uistinu, Evropa se ne zasniva na solidarnosti, već na vladajućim principima monopolističkog kapitalizma „Uništi konkurenciju!“ i „Velika riba proždire malu ribu!“. Logori, žičane ograde, policija, vojska, napadi na izbeglice, podmetnuti požari, fašistička histerija... to je jedini odgovor na „izbegličku krizu“ koji kapitalistička Evropa, u kojoj još uvek vlada kolonijalni duh, može da pruži.
               
„Izbeglička kriza“ ukazala je na svu ozbiljnost egzistencijalne krize u kojoj se nalaze evropski narodi. Panični strah od dolaska „drugih“ posledica je sve dramatičnijeg biološkog propadanja evropskih naroda. Iza spektakularnog paravana „potrošačkog društva“ odvija se poslednji čin egzistencijalne krize Evrope koja će imati fatalni kraj. „Izbeglička kriza“ ukazala je na to, da je kapitalizam doveo evropske narode na ivicu provalije.

I na primeru „izbegličke krize“ može da se vidi, da u nehumanom svetu humani problemi ne mogu da budu rešeni na humani način. Samo u humanom svetu humani problemi mogu biti rešeni na humani način.

Pin It
Ljubodrag Duci Simonovic

„Politika, manipulacija, novac, nasilje, smrt, destrukcija-to su izrazi koji simbolizuiju savremeni sport i olimpijski pokret. Nastojanje vladara sveta da putem spektakularnih sportskih predstava spreče da se sve veće nezadovoljstvo potlačenih radnih slojeva usmeri ka rušenju kapitalističkog poretka, i sve bespoštedniji ekonomski rat koji se na svetskom prostoru vodi između najmoćnijih kapitalističkih koncerna koje su pretvorili sport u svoj reklamni pano-predstavlja spiritus movens savremenog sporta. Sve veće sume koje dobijaju savremeni gladijatori odgovor je vladajućeg poretka na sve veću bedu u kojoj živi sve veći deo čovečanstva. Ne samo da je sport u potpunosti integrisan u proces reprodukcije kapitala, već je…

Adresa sajta https://ljubodragsimonovic.wordpress.com/
2015-11-21
subota, 21 novembar 2015 00:00

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori