Back BesplatanSport.com

Sokolska predavanja na radio stanicama u kraljevini Jugoslaviji

(0 glasova)
Sokolska predavanja na radio stanicama u kraljevini Jugoslaviji

U  svom  prosvetnom  radu  u  međuratnom  periodu  Savez  Sokola  Kraljevine  Jugoslavije koristio  je  nove  medije, radio i  film. Na inicijativu beogradske radio stanice i zauzimanjem starešine Sokolskog društva  Subotica  Koste Petrovića, sokoli u Subotici priredili su prvo radio-veče u Jugoslaviji 1930, koje je prenošeno preko radio stanica u Beogradu, Zagrebu i Ljubljani. Nenad Rojić je sa svojom suprugom izvodio pesme stare Vojvodine. Pre početka umetničkog dela programa govorio je starešina subotičkog sokolskog društva i istakao : “... Često se čuje mišljenje, da je Sokolstvo u našoj nacionalnoj državi u mnogome izgubilo od značenja, koje je imalo pre svetskog rata. Neobavešteni misle i danas, da je Sokolstvo samo gimnastička ili omladinska organizacija.  ...  Zato sada, kada otvaram ovo sokolsko radio veče, kličem svima : Doviđenja na Vidovdan u Beogradu, Zdravo! “ Posle govora starešine zbor sokola otpevao je “Poleti sivi Sokole”. Sokolski tamburaški zbor odsvirao više tačaka. Č. Tadirov izazvao je buru smeha pripovedanjem bačvanskih zgoda i nezgoda. On je pevao nekoliko bačvanskih šalajki praćen za klavirom od Dr. Đurišića. Ristić je otpevao “Časti Reca ...” praćen sokolskim  tamburaškim zborom. Braća Terzini pevali su rejtanske pesme. Arkadije i Đoka svirali su na harmonici a gajdaš Stevanović na gajdama. Subotički sokoli dobili su sa mnogih strana pohvale za priređeno radio veče. "(1).
 Saradnja  sokola sa Radio Beogradom počela je sa prenosima Svesokolskog sleta u junu 1930. Docnije došlo je do sporazuma da se jedanput nedeljno održi sokolsko predavanje na radiju o ciljevima, povesti i značaju sokolstva. Vesti Sokolske agencije objavljivane su preko Radio Beograda a isto tako i preko listova u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani i drugim mestima. (2) Bogdan V. Spernjak bio je profesor fizičke kulture i član Tehničkog odbora Saveza sokola. Preko Radio Beograda čitao je Sokolske vesti. (3) Sokoli su držali predavanja preko Radio Beograda, Zagreba i Ljubljane. Savezni Prosvetni  Odbor delovao je preko Radio Beograda, a župski prosvetni odbori Zagreba  i Ljubljane delovaki su preko zagrebačke i ljubljanske stanice. Preko Radio Beograda držana su večernja i popodnevna predavanja. Održano je 5 predavanja za zagrebački i sarajevski slet 1934. Slet na  stadionu kralja Aleksandra I u Zagrebu prenosile su sve tri domaće radio stanice. U Radio odseku Župskog prosvetnog odbora u Zagrebu bili su Hrvoje Macanović, Vladimir  Janković, ing. Stjepan Han i Čeda Mileusnić.   Sarađivali su sa starešinom župe Zagreb dr. Otonom Gavrančićem. Predavanja preko Ljubljanske radio održavana su svakog petka. (4)
Povodom proslave 30-godišnjice osnivanja Sokolskog društva u Sremskim Karlovcima 23. septembra 1934. održan je slet na kome su vežbali stari sokoli vežbe sa Ravaničkih sletova. Slet u Sremskim Karlovcima prenosio je Beogradski radio od 10 časova do 13.30 časova. Prenosio je i komemorativnu sednicu Savezne uprave  11. oktobra 1934. u somen kralja Aleksandra. Sve tri stanice su vršile prenos sa prvodecembarskle akademije u narodnom pozorištu u Beogradu. (5) Sokolski Glasnik najavljivao  je sokolska predavanja na radiju. Na Radio Beogradu predavala je 6 januara 1935. Smiljka Grbić iz Rume o temi “Bol naroda” i A.Očenašek iz Praga o temi “Aleksandar I  -- pobornik sokolske misli”. Za 10 januar 1935. najavljeno je predavanje “Njegove to su reči” sabrane reči kralja Aleksandra , izgovorene u značajnim trenucima narodnog i sokolskog života. Za 17 januar 1935. najavljeno je predavanje Ante Tadića iz Subotice  “zadatak Sokola u slovenskim zemljama”. Za 20 januar 1935. najavljeno je predavanje Đure Mrvaljevića iz Negotina “Sokolstvo je najbolja škola rada”.  Za 24 januar 1935. najavljeno je predavanje dr. Aleksandra Tabakovića iz Novog Sada “Sokolstvo i država”. ...  . Za 9 januar 1935. najavljeno je predavanje preko radio Ljubljane  zamenika načelnika Josipa Jerasa iz Ljubljane  “Nekoliko reči o našem programu rada”.  Za 16 januar 1935. najavljeno je predavanje preko radio Ljubljane  Jože Kregar iz Ježice o temi “Sokolska okružja”. Za 23 januar 1935. najavljeno je predavanje preko radio Ljubljane  Verija Švajgara iz  Ljubljane o temi “Statistički pregled kretanja našeg Sokolstva u 1934 godini”. Za  30  januar 1935. najavljeno je predavanje preko radio Ljubljane  Franje Lubeja člana STO, iz  Ljubljane, o temi “Sokolstvo i sport”. (6)  Za 28 februar 1935. najavljeno je predavanje preko radio Beograda  Branka Jankovića  iz Sokolskog društva Beograd VII “dr. Miroslav Tirš kao učitelj demokracije”.  Za  13 februara 1935. najavljeno je predavanje preko radio Ljubljane dr. Makse Kovačića iz Ptuja o temi “Zadaće  Sokolstva u sadašnjici”.  Za  20 februara 1935. najavljeno je predavanje preko radio Ljubljane  Marjana Tratara iz Novog Mesta  o temi “Među Sokolima u Južnoj Srbiji”.  Za  27 februara 1935. najavljeno je predavanje preko radio Ljubljane Dušana Podgornika iz Ljubljane o temi “Sokolsko smučanje”. (7)


Preko radio stanice Beogra u  „Sokolskom Glasniku” najavljena su predavanja : 30 maja 1935. Mijo Mandić iz Subotice o temi “Stara Subotica”,  2 juna 1935. Nenad Rajić iz Subotice “Nova Subotica”, 6 juna 1935. dr. Aleksa Ivić o temi “Slovenska naselja u Vojvodini”,  a 13 juna 1935. dr. Stanoje Stanojević iz Beograda o temi “Političke borbe Srba i Bunjevaca u Vojvodini do oslobođenja”.(8)
 Knjigu o Sokolsksim predavanjima starešine župe Cetinje Gavre Miloševića  župa je  izdala 1936.
 Sokolska proslava Prvog decembra 1939. u Beogradu prenošena je preko radio stanice. (9)
Sokoli su sarađivali i sa Radio Pragom. Tamburaš Pere Tumbas Hajo bio je dirigent, svirač i organizator kultuno-umetničkih aktivnosti u Sokolskom društvu Subotica. Tridesetih godina 20 veka  učestvovao je  zajedno sa sokolima na Sveslovenskom sokolskom sletu u Pragu. Sa svojim tamburašima nastupao je na Radio Pragu. (10)
Radio stanica u Skoplju davala je svake večeri pregled svih sokolskih događaja u Jugoslaviji, u okviru vesti u 9 časova i 5 minuta. Najavljeno je predavanje Stevana Gazikalović o  „Sokolstvu pre rata u Južnoj Srbiji” 3 marta 1941. na radio stanici Skoplje  (11)

Saša Nedeljković
član  Naučnog društva  za  istoriju zdravstvene  kulture Srbije
 
Napomene :

1. „Prvo sokolsko radio-veče”,  „Sokolski Glasnik”, Ljubljana, 1. maja 1930, br. 9, str.6,7
2. Ljubodrag Dimić, Kulturna politika u kraljevini Jugoslaviji 1918-1941, I, str. 456, Beograd 1997; „Sokoli i Radiostanica“, Sokolska prosveta, Novi Sad, April 1932, br. 4, God. II,  str. 216; „Godišnji izveštaj o radu Sokolske Župe Beograd za XVIII redovnu godišnju skupštinu
3. aprila 1938 god.”, „Oko sokolovo”, Beograd, 1938, br. 4, str.74
3.  Jovan Vanja Petrović Upravnik Muzeja istorije fizičke kulture Srbije, „Bogdan V. Spernjak“, „Oko sokolovo“, Izdavač Sokolska župa Beograd, decembar 1995, br. 3-4, str.12;
4.„Izveštaj za 5 redovnu glavnu skupštinu Saveza Sokola Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 12 maja 1935”, str. 60,61
5. B.J,  „Karlovački soko”, „Oko Sokolovo”, Beograd, 6 septembar 1940, br. 7, str. 114; „Izveštaj za 5 redovnu glavnu skupštinu Saveza Sokola Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 12 maja 1935”,stra.61;
6. „Sokolska radio-predavanja”, „Sokolski Glasnik”, Ljubljana, 4 januara 1935, br. 2,  str.3
7. „Sokolska radio-predavanja”, „Sokolski Glasnik”, Ljubljana, 8 februara 1935, br. 7,str. 2;
8.  „Sokolska radio-predavanja”, „Sokolski Glasnik”, Ljubljana, 24 maja 1935, br. 22, str.3;
9. Momir G. Sinobad,  „Prvi decembar 1939. g”,  „Oko Sokolovo”, Beograd, 1940, br. 1, str.6-11
10. Mijo Mandić, dipl. inž. arh,  „Pere Tumbas Hajo (1891 – 19067)”, „Rič Bunjevačke Matice”, Subotica, april-maj 2011, br. 55-56, str. 4; Nevenka Bašić Palković, „Veliki umetnik tamburice Pere Tumbas Hajo“, „Bunjevačke novine“, Subotica, 28. decembar 2001, broj. 5-12, str. 8;
11. „Sokolstvo na radiu Skoplje”, „Sokolski Glasnik”, Beograd, 28 februar 1941, br. 9, str. 4;

Pin It
Saša Nedeljković

Saša Nedeljković, istoričar, rođen je 1962. u Beogradu. Diplomirao 1998. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Grupi Istorija. Naslov diplomskog rada bio je ,,Oko sokolovo 1936-1941”. Saradnik Srpskog biografskog rečnika Matice srpske. Član Prosvetnog odbora Sokolskog saveza Beograd od 2001, član Uredništva časopisa ,,Oko sokolovo” i Sokolske biblioteke. Učestvovao 2002. kao član Organizacionog odbora u pripremi izložbe “Svi naši jubileji telesnog vežbanja-sporta 1857-2002 g”. Od 2005. izvršni urednik projekta digitalne kolekcije “Sokolska knjižnica” na Internetu (Projekt Rastko, Global Cultural Network) www.rastko.org.rs Član društva ,,Sveti Sava”, Naučnog društva za istoriju zdravstvene kulture Srbije i Udruženja za negovanje vazduhoplovnih tradicija. Učestvovao…

2014-12-10
sreda, 10 decembar 2014 00:00

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori