Back BesplatanSport.com

Faze razvoja sporta u Beogradu na osnovu procene motivacije

(1 Glas)
Faze razvoja sporta u Beogradu na osnovu procene motivacije


Predmet istraživanja je istorija sporta u Beogradu od pojave sporta u njemu do danas da bi se na osnovu procene motivacije utvrdile faze razvoja sporta. Istraživanje je obavljeno relevantnom naučnom metodologijom na osnovu dostupne istorijske i stručne građe iz pisanih izvora potkrepljene originalnim fotografijama.
Cilj istraživanja je bio da se utvrde faze razvoja sporta u Beogradu na osnovu procene motivacije. Na osnovu cilja su postavljeni sledeći zadaci: utvrditi motive za bavljenje sportom u Beogradu kroz istoriju, utvrditi na osnovu motiva faze u razvoju sporta u Beogradu; utvrditi granične događaje za kraj svake faze i početak naredne, utvrditi da li ti granični događaji važe za sve sportske grane i utvrditi ima li sportskih grana koje nisu prošle kroz sve faze.
Generalna hipoteza glasi: motivi za bavljenje sportom u Beogradu su se menjali kroz istoriju, a radne hipoteze su: 1) motivi za bavljenje sportom su bili: zdravlje, zabava i zarada, 2) na osnovu motiva za bavljenje sportom u Beogradu mogu da se izdvoje tri faze, 3) za fudbal, kao najrazvijeniju sportsku granu, prva faza je trajala od njegove pojave do 1927, druga od 1927. do 1967, a treća od 1967. pa nadalje, 4) kod ostalih sportskih igara (košarka, rukomet, odbojka, vaterpolo) prva faza je trajala od njihove pojave do 1967, druga od 1967. do 1992, a treća traje od 1992. i 5) neke sportske grane nisu prošle kroz sve faze.
Kroz teorijski okvir je pokazano kako se kretala istraživačka misao kroz oblast igara i sporta. Autor zastupa stav da istorijski razvoj nema kraj, pa zato smatra da i njegova klasifikacija faza u razvoju sporta na osnovu motivacije kroz izvestan period može da bude proširena nekim novim motivima za bavljenje sportom.


Autor: Ivan Cvetković
(izvod iz magistarskog rada)

Loading...


Pin It
2016-10-16
petak, 24 oktobar 2014 00:00

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori