Back BesplatanSport.com
  • Baza znanja
  • Zdravlje
  • Visokointenzivan trening pozitivno utiče na starije ljude sa smetnjama u kretanju

Visokointenzivan trening pozitivno utiče na starije ljude sa smetnjama u kretanju

(1 Glas)
Visokointenzivan trening pozitivno utiče na starije ljude sa smetnjama u kretanju


Fizička aktivnost i vežbanje pozitivno utiču na zdravlje starijih osoba. Ova studija se fokusira na uticaje vežbanja na starije osobe sa smetnjama u kretanju, smetnjama u funkcijama ili na osobe sa više oboljenja. Pozitivni uticaji fizičke aktivnosti i vežbanja su dobro poznati i opšte prihvaćeni. Poznato je da fizički aktivan način života kod zdravih starijih osoba poboljšava pokretljivost i sprečava različite hronične bolesti, kao što su dijabetes, bolesti srca i krvnih sudova i kancer.

Ranije studije i smernice su prvenstveno usmerene na zdrave stare osobe, ali jedan znatan deo ove starije populacije pati od mnogih oboljenja i smetnji u funkcijama. Mnogi imaju teškoće kada su, na primer, u pitanju šetnja, penjanje na krevet, ustajanje sa stolice ili penjanje uz stepenice, što ima negativan uticaj na aktivnost. Problem sa pokretljivošću često je rana manifestacija pogoršanja fizičke funkcije i dolazećih smetnji u funkcijama. Fizička pasivnost kod starijih osoba takođe predstavlja faktor rizika za malaksalost i smrtnost, čak i ako ne postoje problemi pokretljivosti. Kretanje i fizička aktivnost su bitni pri sprečavanju pojave malaksalosti i slabosti.

Fizička aktivnost može da obuhvata svakodnevne aktivnosti kao što su kućni poslovi, radovi u bašti i šetnje, dok trening obuhvata planirano, utvrđeno i ponavljajuće kretanje koje za svrhu ima poboljšanje ili održanje snage, izdržljivosti, ravnoteže i / ili gipkosti. Oba su odlučujuća za zdravo starenje. Intenzitet ne treba da bude visok da bi se, na primer, smanjio rizik za razvoj hroničnih bolesti srca ili metabolizma. Fizički aktivan način života je zbog toga od velikog značaja, ali čak i visokointenzivan trening pruža velike zdravstvene prednosti.

Svrha ove studije je pružanje pregleda fizičke aktivnosti kod starijih osoba sa smetnjama u kretanju, smetnjama u funkcijama i / ili višestrukim oboljenjima, kao i procena efekta na pokretljivost fizičke funkcije, fizičku aktivnost i kvalitet života. Šta predstavlja uticaj fizičkkog treniranja u poređenju sa nikakvim treniranjem? Da li je to razlika između kratkih (manje od tri meseca) ili dugih perioda (više od tri meseca)? Kakav efekat daje visokointenzivan trening u poređenju sa niskointenzivnim treningom? Koja vrsta fizičke aktivnosti je najdelotvornija? Da li je moguće pokazati dugoročne efekte fizičkog treniranja?

Rezultati pokazuju da fizičko treniranje ima pozitivno dejstvo na pokretljivost. Visokointenzivan trening je nešto delotvorniji od niskointenzivnog kada je u pitanju poboljšanje fizičke funkcionalne sposobnosti. Ti pozitivni efekti su od velikog značaja za starije osobe koje već imaju funkcionalne smetnje.

Sa švedskog prevela: Jelena Baćanović
Linк>>

Pin It
-0001-11-30
utorak, 22 oktobar 2013 07:40

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori