Back BesplatanSport.com

Najčešći simptomi kod sportista i njihov značaj

(2 glasova)
Najčešći simptomi kod sportista i njihov značaj


Sportisti se često žale na različite tegobe lekarima i fizioterapeutima  koji su prateći deo tima tokom treninga. Kod mladih sportista se najčešće radi o simptomima koji imaju benigni značaj – slabost, malaksalost i iscrpljenost, kao posledica dehidracije, bol u grudnom košu (ne tipičan anginozni bol), kao posledica muskuloskeletnih povreda tokom treninga (posebno u kontaktnim sportovima i kod dizača tegova), palpitacije, kao posledica benignih prevremenih kontrakcija, i nedostatak vazduha i gušenje kao posledica bronhospazma indukovanog naporom.

Pojava sinkope je alarmantan i dramatičan znak o neposrednoj ugroženosti sportiste i predstavlja simptom  koji zahteva detaljno ispitivanje (sinkopa je mogući prediktor iznenadne srčane smrti).

Ipak, treba istaći da svaki simptom kod elitnih sportista zahteva neophodna ispitivanja koja će ohrabriti sportistu i uveriti lekara da se radi o benignoj prirodi simptoma.

Laboratorijske analize:
kardiospecifični  enzimi

Intenzivni trening obično prouzrokuje blago povišene vrednosti CK i CK-MB. Ovaj nalaz može predstavljati diferencijalno dijagnostički problem kod sportista hospitalizovanih zbog sinkope ili bola u grudima. Praćenje dinamike rasta CK i CK-MB može olakšati dijagnozu (kod sportista bez koronarne bolesti izostaje dinamika enzimske aktivnosti karakteristična za akutni koronarni sindrom). Senzitivniji markeri miokardne nekroze (Troponin T i I) kod sportista su karakteristično negativni.

Elektrokardiografija

Standardni 12-kanalni EKG je neizostavan, jednostavan, lako dostupan i jeftin dijagnostički metod u kardiologiji. U dijagnostici oboljenja kardiovaskularnog sistema kod sportista ima određeni značaj. Normalan EKG kod sportista uz normalan fizikalni nalaz i odsustvo simptoma u velikoj meri isključuje postojanje kardiovaskularnih oboljenja kod mladih sportista.

Senzitivnost i specifičnost EKG u dijagnostici različitih kardiovaskularnih oboljenja je 75–95%.

Karakteristične promene u EKG-u kod elitnih sportista obuhvataju  sinusnu bradikardiju, direktne znake hipertrofije leve komore i poremećaje repolarizacije (ST-T promene, najčešće u vidu aplatiranih i/ili negativnih T talasa).

U hipertrofičnoj  kardiomiopatiji  patološki  EKG se registruje  kod oko 90%  osoba (q-zubac, znaci hipertrofije  leve komore, nishodna ST depresija, duboki negativni T talasi)[12].

Kod osoba sa aritmogenom displazijom leve komore najčešće se sreće blok desne grane i negativni T talasi u V1–V3 prekordijalnim odvodima.

Nalaz učestalih polimorfnih ventrikularnih ekstrasistola i ST-T promena čest je kod osoba sa miokarditisom.

Brugada sindrom, WPW sindrom  i produženi QT interval dijagnostikuju se isključivo na osno- vu EKG-a.

24-časovni holter EKG

Dinamički holter EKG pokazuje kod sportista karakterističnu sinusnu bradikardiju i pauze (nekada u trajanju i do 3 s). Pojava nodalnog ritma i ritma sinusa koronarijusa se ne smatra patološkim  nalazom kod mladih sportista. Učestale pojedinačne ventrikularne i supraventrikularne ekstrasistole su relativno čest i benigan nalaz. Pojava vezanih VES i kratkotrajne ventrikularne tahikardije predstavljaju patološki nalaz i zahtevaju dodatno ispitivanje.

Test opterećenja

Test opterećenja kod elitnih sportista potvrđuje izvanredan kapacitet kardiovaskularnog sistema, sa veoma brzim normalizovanjem frekvencije pulsa u fazi odmora. Dostizanje submaksimalne frekvencije se kod sportista sporije postiže u odnosu na osobe iz sedentarne (opšte) populacije. Prethodni poremećaji repolarizacije i inverzni T talasi se najčešće „normalizuju“. Poznato je da se pseudopozitivizacija T talasa može javiti i kod pacijenata sa koronarnom bolesti, ali u slučaju mladih elitnih sportista (do 35 godina starosti) pozitivizacija T talasa u opterećenju i neposredno u fazi odmora se smatra fiziološkim nalazom. Krvni pritisak kod sportista u opterećenju ostaje normalan, dok kod osoba sa hipertrofičnom kardiomiopatijom dolazi do razvoja hipotenzije u opterećenju.

Ehokardiografija

Ehokardiografija kod većine sportista pokazuje umerenu simetričnu hipertrofiju, s vrednostima debljine interventrikularnog septuma i zadnjeg zida 11–13  mm (slika 3)[16–18]. Kod svega 2% elitnih sportista ehokardiografski se može utvrditi hipertrofija interventrikularnog septuma i zadnjeg zida do 13–15 mm[19–20]. Ovaj nalaz spada u granične („borderline“) i zahteva dodatnu diferencijaciju.

Dvodimenzionalna ehokardiografija je osnovna dijagnostička imidžing metoda za identifi- kaciju hipertrofične kardiomiopatije (karakteristika ovog oboljenja je asimetrična hipertrofija leve komore). Apsolutna vrednost debljine interventrikularnog  septuma veća od 15 mm je jedan od kriterijuma za dijagnozu hipertrofične kardiomiopatije.

Ehokardiografija je suverena metoda i za identifikaciju urođenih valvularnih oboljenja koja kod mladih sportista mogu biti uzrok iznenadne srčane smrti (prolaps mitralne valvule i stenoza aortne valvule, dilatacija  aortnog korena i prolaps mitralne valvule kod osoba sa Marfanovim sindromom).

Sistolna disfunkcija i uvećanje leve komore karakterističan  su ehokardiografski  nalaz kod osoba sa miokarditisom.

Dilatacija desne komore je nalaz karakterističan za aritmogenu displaziju desne komore.

Dr. Zdravko M. Miajilović i saradnici "Srce i sport"  Zavod za udžbenike www.zavod.co.rs

 

Pin It
Zavod za udžbenike

Tradiciju Zavoda za udžbenike dugu 52 godine obeležava ne samo postojanje kompanije koja se bavi izdavaštvom, već, pre svega kompanije koja je doprinela i doprinosi ostvarenju dugoročnih prosvetno-pedagoških ciljeva. Kao Javno preduzeće, u odnosu na sve ostale izdavače nalazi se u težoj poziciji, jer je svest o društvenoj odgovornosti i ulozi koju ima u edukaciji građana Srbije i očuvanju nacionalne pisane reči, značajno iznad ostalih kompanija koje se bave istom delatnošću. Zavod za udžbenike je osnovala Vlada Republike Srbije 1957. godine sa ciljem da celovito i kvalitetno reši pitanje proizvodnje udžbenika za sve predmete i sve kategorije učenika, poštujući odgovarajuće…

Adresa sajta www.zavod.co.rs
2012-07-23
sreda, 03 mart 2010 13:05

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori