Back BesplatanSport.com

Fizička aktivnost smanjuje potrebu za marihuanom

(0 glasova)
Fizička aktivnost smanjuje potrebu za marihuanom

U poslednjih 30-ak godina veliki broj istraživanja bavio se utvrđivanjem pozitivnih efekata fizičke aktivnosti na zdravstveni status zdravih osoba ali i osoba različitih poremećaja zdravstvenog statusa. Već su dobro poznati pozitivni efekti vežbanja na veliki broj oboljenja poput hipertenzije, dijabetesa tipa 2, kardiovaskularnih oboljenja, različitih tipova malignih oboljenja itd. Ipak, pozitivnim efektima fizičke aktivnosti na ukupan zdravstveni status ljudi izgleda da nema kraja. Tako, grupa istraživača sa Univerziteta Vanderbilt, Tenesi (SAD) je u nedavno objavljenoj studiji ispitivala eventualni uticaj fizičke aktivnosti na potrebu za korišćenjem marihuane kod osoba visokog stepena zavisnosti.
Na uzorku od 12 ispitanika sproveden je program fizičke aktivnosti u trajanju od 10-30 minuta pet puta nedeljno u trajanju od dve nedelje. Rezultati su bili više nego ohrabrujući: želja za korišćenjem marihuane smanjila se za 50% već posle prve nedelje treninga. Istraživači su posebno naglasili da su ovi rezultati skoro fantastični ako se uzme u obzir da do danas nije utvrđena nijedna efikasna medikamentozna terapija za ovaj tip zavisnosti. Vođa istraživačkog tima, prof. Bukovski (Buchowski) naglašava potrebu daljih istraživanja značaja fizičke aktivnosti na aktivnost mozga kod osoba različitih oblika zavisnosti. „Izgleda da fizička aktivnost ima veliki potencijal da utiče na funkcionisanje mozga što je veoma verovatno od vitalnog značaja za širok spektar medicinskih istraživanja“- kaže cenjeni profesor Bukovski.
Istraživanje je objavljeno u martovskoj svesci časopisa PloS ONE za 2011. godinu.

Pin It
Centar sportskih nauka

Centar za zdravlje, vežbanje i sportske nauke (Center for Health, Exercise and Sport Sciences – CHESS) je multidisciplinarna edukativna i istraživačka organizacija čiji je osnovni cilj pružanje ekspertize iz oblasti sportskih nauka, fizičke aktivnosti i zdravlja, treninga i unapređenja takmičarskih rezultata. CHESS ima četiri glavne oblasti delovanja: Istraživanje zdravstvenih aspekata fizičke aktivnosti Dijagnostika faktora povezanih sa vrhunskim sportskim rezultatima Programiranje vežbanja u zdravstvene i takmičarske svrhe Popularizacija znanja iz oblasti sportskih naukaU okviru CHESS realizuju se brojni domaći i inostrani naučno-istraživački projekti koji se bave utvrđivanjem povezanosti gojaznosti i nivoa fizičke aktivnosti školske dece, uticajem unosa ergogenih supstanci na sportska…

Adresa sajta chess.edu.rs
2012-07-23
sreda, 03 mart 2010 13:05

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori