Jogom do samospoznaje

(1 Glas)
Jogom do samospoznaje

Stereotipi retko kome u potpunosti odgovaraju. Ipak, oni postoje i imaju značajan uticaj, jer u njih većina ljudi veruje. Socijalne slike o muževnosti i ženstvenosti su standard u odnosu na koje se jedinke procenjuju, i na koje su stimulisani da se prilagode.
Ispitivanje ovih stereotipa ne znači i ulazak u „borbu polova“ i besmislene argumente oko toga ko je „bolji“, već sagledavanje onoga šta jesmo i onoga šta nismo, kao i onoga šta možemo da postanemo. Postoje psihološki testovi čiji je cilj da mere stepen „muškosti“ i „ženstvenosti“ u nekoj ličnosti, odnosno, koliko ličnost prihvata stereotip polova.

Studije izvedene pomoću ovakvih testova su pokazale da optimalno mentalno zdravlje ne zavisi od prilagođavanja obrascima polova. Na primer, žene koje imaju visok feminini rezultat, (odnosno, u skladu su sa masovnim ženskim idealom), takođe imaju anksioznost, nisko samopoštovanje i samoprihvatanje, i nezadovoljne su sobom. Muškarci koji su bliski maskulinom idealu imaju manje teškoća u adolescenciji, ali kasnije mogu da imaju iste neurotične simptome. Zatim, više intelektualno postignuće se, uobičajeno, povezuje sa višim maskulinim rezultatom devojčica i višim femininim rezultatom dečaka. Istraživači upotrebljavaju termin androgini (andro - muški, gini - ženski) za osobe koje ne odgovaraju sasvim stereotipu pola, već pokazuju mešavinu ženskih i muških karakteristika. Oni su otkrili da androgini ljudi nisu ograničeni u osećanjima i ponašanju. Nasuprot snažno polno determinisanim ljudima, androgini muškarci i žene su bili jednako dobri u muškim i ženskim aktivnostima. Oni su bili nezavisni i samostalni kada je to potrebno, i topli i davajući u odgovarajućim situacijama.

Otklanjanje tereta stereotipa dozvoljava jedinkama da slobodno pokazuju crte muškarca i žene. Oslobađanje ljudi od polnih uloga i dozvola da budu androgini, činilo bi ih fleksibilnijim u susretu sa novim situacijama, i manje ograničenim u ponašanju i izražavanju ličnosti. Androginija dozvoljava svakoj osobi da bude nezavisna i nežna, samostalna i pokorna, maskulina i feminina kako situacija zahteva. Sloboda od stereotipova obogaćuje ponašanje, i omogućuje efikasnije snalaženje u raznim situacijama. Najefikasnije i najsrećnije osobe su one koje su razvile obe strane sebe, mušku i žensku.
Joga naglašava da moramo da ukinemo dominaciju ega i smanjimo njegov uticaj. Jedan od načina manifestacije ega je polni stereotip. Prepoznavanjem ovog stereotipa, možemo da uvidimo koliko je naše ponašanje socijalno determinisano, a kolika je naša sopstvena priroda.

Kada jednom upoznamo socijalna ograničenja, možemo da preispitamo i možda transcendiramo ona koja su ograničenja ličnosti. Popularni ideali muževnosti i ženstvenosti su korisni u pokazivanju naših nedostataka, otkrivajući nam snagu koju treba da razvijemo da bismo postali celoviti.

 

Pin It
-0001-11-30
petak, 29 mart 2013 07:23

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori