Back BesplatanSport.com

Kolektivni sportovi za zdravije dete

(0 glasova)
Kolektivni sportovi za zdravije dete

Sve češće smo u prilici da u medijima pronalazimo zabrinjavajuće informacije o kvalitetu života u savremenom društvu. Iako je veći broj faktora odgovoran za novonastalu situaciju, neka istraživanja na odraslim osobama ukazuju na izraženi negativan uticaj fizičke neaktivnosti. Ova problematična slika sopstvenog doživljaja kvaliteta života sve  češće se ispoljava i na uzorku mladih osoba. Na sreću, izgleda da je jedan deo problema moguće rešiti angažovanjem dece u kolektivnim sportovima, ukazuju rezultati istraživanja. Grupa istraživača sa Univerziteta Zapadna Virdžinija (SAD) je na uzorku od 245 đaka viših razreda osnovne škole utvrđivalo uticaj učestvovanja u kolektivnim sportovima na sopstveni doživljaj kvaliteta života i zdravstveni status.

Rezultati istraživanja su pokazali da se i dečaci i devojčice koji nisu angažovani u sportskim igrama umerenog do visokog intenziteta odlikuju značajno lošijim sopstvenim doživljajem kvaliteta života i nivoa zdravstvenog statusa. Dečaci i devojčice koji ne učestvuju u kolektivnim sportovima imaju 5,4 i 30 puta veću verovatnoću za nezadovoljstvom kvalitetom života. Istraživanje ukazuje na veliki značaj koji učešće u kolektivnim sportovima ostvaruje ne samo na biološke pokazatelje zdravstvenog statusa već i na psihološki doživljaj kvaliteta života i socijalizaciju ličnosti, zaključuju autori. Umesto da svom detetu kupite novi FIFA Soccer softverski paket, kupite mu kopačke, platite mesečnu članarinu i omogućite svom detetu da se socijalizuje i doživi sebe kao srećno i zadovoljno dete.
Istraživanje je objavljeno u oktobarskoj svesci časopisa Applied Research in Quality of Life za 2010 godinu.

Pin It
Centar sportskih nauka

Centar za zdravlje, vežbanje i sportske nauke (Center for Health, Exercise and Sport Sciences – CHESS) je multidisciplinarna edukativna i istraživačka organizacija čiji je osnovni cilj pružanje ekspertize iz oblasti sportskih nauka, fizičke aktivnosti i zdravlja, treninga i unapređenja takmičarskih rezultata. CHESS ima četiri glavne oblasti delovanja: Istraživanje zdravstvenih aspekata fizičke aktivnosti Dijagnostika faktora povezanih sa vrhunskim sportskim rezultatima Programiranje vežbanja u zdravstvene i takmičarske svrhe Popularizacija znanja iz oblasti sportskih naukaU okviru CHESS realizuju se brojni domaći i inostrani naučno-istraživački projekti koji se bave utvrđivanjem povezanosti gojaznosti i nivoa fizičke aktivnosti školske dece, uticajem unosa ergogenih supstanci na sportska…

Adresa sajta chess.edu.rs
2012-07-11
sreda, 03 mart 2010 13:05

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori