Sportska gimnastika

(4 glasova)
Sportska gimnastika

Gimnastika, čije ime potiče od stare Grčke reči za disciplinarne vežbe, je kombinacija motoričkih veština i sposobnosti kao što su: koordinacija, gracioznost, spretnost, snaga, fleksibilnost itd., a to sve zajedno ukomponovano sa akrobatskim veštinama, koje izvode podjednako i muškarci i žene na mnogo nivoa, od lokalnih klubova, škola, fakulteta, univerziteta kao i na državnim i međunarodnim takmičenjima.Termin gimnastika odnosi se i na fizičke vežbe koje se koriste u preventivne svrhe za lečenje obolelih kojima se pomaže da se olakša ili ukloni nelagodnost u uspostavljanju normalnih funkcija lokomotornog aparata.

Istorija

Prvi gimnastičari su bili akrobate, u drugom veku p.n.e., muškarci i žene Kriti za vreme minjonske kulture su razvili umetnost skakanja na bikovima. U ovom skakanju trkač bi skakao prema biku koji juriša, zgrabio bi njegove rogove i kad ga ovaj baci u vazduh izvodio bi razne akrobacije u  pre nego sto padne na bikova leđa, a zatim bi sjahao jednim brzim pokretom.

U staroj Grčkoj, razvila su se tri posebna programa gimnastčkih vežbi: 1. Za održavanje dobre fizičke kondicije, 2. Vojnu obuku, 3. Kao deo uvežbavanja za spotiste. Gimnastika je uvedena u ranoj Grčkoj civilizaciji da olakša telesni razvoj kroz serije vežbi uključujući: trčanje, skakanje, plivanje, rvanje i dizanje tegova. Mesta gde se ova aktivnost upražnjavala nazivala su se "Gymnazium", a većina vežbača su doslovno u to vrieme vežbali nagi bez ikakve odeće na sebi od čega potiče reč "Gymnos-Nag". Fizička sposobnost je bila visoko cenjena aktivnost u staroj Grčkoj, a muškarci i žene su sve više uzimali učešća u energičnim gimnastičkim vežbama. Rimljani su posle osvajanja Grčke  razvili ove aktivnosti u više formalan sport, a koristili su gimnastičku dvoranu za pripremu svojih legija za rat. Padom Rimske imperije, nestao je interes za gimnastiku i ona je više ostala samo kao oblik zabave.

Sportska gimnastika je po svojim karakteristikama polistrukturalni konvencionalni sport. Takmičarske kompozicije sastavljene su iz niza raznovrsnih vežbi, specifičnih za svaku spravu. Osnova svih takmičenja je gimnastički višeboj, koji obuhvata takmičenje u vežbanju na više sprava.

Po Olimpijskom rasporedu muškarci se takmiče u sledećim disciplinama:

•    Parter
•    Konj s hvataljkama
•    Krugovi
•    Preskok
•    Razboj
•    Vratilo

Žene nastupaju u sledećim disciplinama:

•    Preskok
•    Dvovisinski razboj
•    Greda
•    Parter

Muške discipline

Parter
Dimenzije partera iznose 12 x 12 metara, sa dodatnom zaštitom od 1 metar sa svake strane. Za izvođenje vežbi na parteru prostor mora imati elastičnu podlogu koja dozvoljava gimnastičarima energične pokrete tokom odskoka i doskoka sa tla. Pokrovni materijal ne sme izazvati povrede vežbača, poput opekotina na koži. Vežbe na parteru uključuju pokrete koji moraju da demonstriraju: snagu, fleksibilnost, ravnotežu, gracioznost, itd. Svaka vežba se mora  sastojati od pokreta kombinovanih kao što su salta oko uzdužne i poprečne ose. Tokom izvođenja vežbe gimnastičar treba da iskoristi celi parter, a vežbe moraju biti naglašene izrazima i izvršenim radnjama tokom vežbi. Maksimalno trajanje vežbe iznosi 1 minut i 10 sekundi. Fizičke vežbe i tehnička izvršenja moraju biti ujedinjene sa maštom i izrazom u jedinstvenoj i ekskluzivnoj stvarnosti. To su karakteristike koje moraju doneti izražajnost gimnastičareve sposobnosti do perfekcije, kao i suštinu ili moraju biti zapanjujuće kompleksnosti.

Konj s hvataljkama
Visina iznosi 1 metar i 5 centimetara od vrha strunjače. Dužina na vrhu je 1 metar i 60 centimetara, dok se razmak između hvataljki  kreće u zavisnosti od vezbača od 40 do 45 centimetara. Vežbe na konju s hvataljkama se moraju izvoditi lagano, kontinuirano s jednim lancem cirkularnih i klatnih pokreta, sunožnih kružnih pokreta (kola), makazastih pokreta (striževi), a uz korišćenje svih ostalih delova konja. Kapacitet pokreta koje jedno telo moze da izvede sa ekstremnom preciznošću je sastavljen od cirkularnih elemenata, a ukomponavanih u jednu celinu sa svim ostalim elementima, te čini jednu elegantnu kompoziciju. Elementi snage i izdržaja na ovoj spravi nisu dozvoljeni.

Krugovi
Visina krugova od vrha strunjače iznosi 2 metra i 55 centimetara. Vežbe na krugovima se moraju sastojati od različitih pokreta demonstrirajući snagu, izdržaje i zamahe. Ovi se elementi izvode u visu, do ili kroz upor ili do ili kroz stoj na rukama, a treba da se izvedu pruženim rukama. Gimnastičar mora izvesti seriju okreta i izdržaja sa prednjim i zadnjim elementima, a kraj vežbe ili saskok se mora izvesti akrobatskom tačkom. Znati kako da se naprave kombinacije vežbi statike i dinamike a da izgledaju, jednostavno i tečno; naročito izražavanje stvarne i umetničke motorne aktivnosti, pravi je izazov.

Preskok
Visina preskoka iznosi 135 centimetara od vrha strunjače. Svaki preskok počinje zaletom sa trake koja maksimalno može biti duga 25 metara. Naskok na dasku se izvodi sunožnim odrazom (sa ili bez rondata), s odskočne daske i skupljenim nogama pa se izvodi kratkim odgurivanjem obema rukama od konja. Preskok mora demonstrirati čist i snažan pokret kombinovan sa visinom i dužinom sa jednom ili više rotacija i završiti sa kontrolisanim doskokom. Izvođenja se ocenjuju za kontrolu nad telom u fazi leta i doskočnim položajem (pozicijom doskoka). Brzina i snaga su ujedinjene sa nežnom akrobatikom, naglašenom i okarakterisanom između fizičke izvedbe i sposobnosti za koordinaciju pokreta. U završnici po spravama, nakon prvog preskoka, vežbač se bez zadržavanja vraća na polazni polažaj i na znak predsednika sudijskog odbora sprave, izvodi drugi preskok iz druge grupe preskoka.

Razboj
Visina sprave iznosi 1 metar i 75 centimetara od vrha strunjače. Kao i krugovi paralelne šipke razboja zahtevaju od vezbača da kombinuju okrete i momente naglašene snagom, visove i elemente izdržljivosti upored. Gimnastičar mora izvoditi vežbu celom dužinom razboja ispod i iznad pritki. Vežbama moraju da dominiraju okreti oko uzdužne i poprečne ose. Kontrola tela i vladanje  pokretima ujedinjuju sve to u nežne i prirodne pokrete, tako što sve navedene elemente ujedinjuju u skladnu celinu koja se mora završiti saskokom sa sprave i kontrolisanim doskokom.

Vratilo
Visina vratila iznosi 2 metra i 55 centimetara od vrha strunjače. Gimnastičar mora izvoditi kontinuirane pokrete. Gimnastičar je zadužen da demonstrira promenu hvatova, rotirajuće pokrete napred i nazad plus puštanje sprave i iznova hvatanje za šipku vratila. Otpuštanje sprave je izuzetno važan deo vežbe na vratilu jer je posebno čini spektakularnom zbog tkz. akrobatskih elemenata. Dužina leta i spektakularno izvođenje zadivljuje svakog, s tim sto dokazuje ili potvrđuje da čovek može preći svoje granice gurajući ih svakim izvođenjem sve više i više.

Ženske discipline

Preskok
Visina preskoka je 125 centimetara od vrha strunjače. Dužina zaletne trake kao i muškoj gimnastici iznosi 25 metara. Dva skoka koja su prosečna, moraju iskazati veliku visinu i dužinu sa tačnošću okreta pre i posle izvijanja, dinamičko otvaranje u tkz. kopljastoj poziciji i samim kontrolisanim doskokom. Dinamičnost, snaga i preciznost u rotacijama karakterišu različite faze leta. Trčanje pri optimalnoj brzini koja je u većini slučajeva i maksimala moguća brzina se treba prilagoditi da se doskoči na odraznu dasku skoro tačno u milimetar, zatim da se ide u fazu leta posle eksplozivnog odskoka od daske praćenog naskokom na spravu. Druga faza leta sledi što više i što dalje je moguće otići sa rotacijama oko uzdužne i poprečne ose, da bi se završila sa sigurnim doskokom. Umesto tradicionalnog konja za preskok, nova sprava za preskok je korištena prvi put na Svetskom sampionatu u Ghent-u (Belgija). Ova sprava za preskok je visoka 1 metar i 25 centimetara, široka je 95 centimetara i duga 1 metar i 20 centimetara. Ne samo da moze pružiti bolju sigurnost, već omogućava gimnastičarima da se što bolje odgurnu i na što bolji način izvedu tehnički teške i komplikovane elemenate koji imaju izuzetno složene rotacije.

Dvovisinski razboj
Dvovisinski razboj je najspektakularnija sprava u ženskoj umetničkoj gimnastici. Ova sprava zahteva snagu, koordinaciju, hrabrost sa bezbrojnim izmenama hvatova i rotacija. Optimalna vežba je okarakterisana sa orginalnim kombinacijama različitih elemenata kao npr. elementi koji imaju fazu puštanja i hvatanja sprave, pokreti iznad, između i ispod pritki. Kao što sam naziv kaže visina obe pritke je različita: niža pritka je visoka 1 metar i 65 centimetara a viša je visoka 2 metra i 45 centimetara, razmak između pritki može da iznosi do 1 metar i 80 centimetara. Elementi su imenovani po znanim takmičarima koji su prvi izveli elemenat: Delčev, Ginger, Tkačev,  Komaneči, itd. Vežbu takmičarke završavaju sigurnim doskokom sa sprave.

Greda
Visina grede od vrha strunjače iznosi 1 metar i 25 centimetara. Greda je 5 metara duga i široka samo 10 centimetara i obložena mekanim materijalom. Vežba na gredi mora sadržavati umetničke kombinacije, raznolike akrobatske elemente, gimnastičke skokove, okrete, korake, elemente ravnoteže tokom stajanja, sedećeg i ležećeg položaja. Gimnastičarka mora koristiti čitavu dužinu grede demonstrirajući elegantnost, gracioznost, fleksibilnost, ritam, tempo, sampopouzdanje, kontrolu i dr. Izvođenja serijskih akrobatskih elemenata mogu biti veoma spektakularna. Maksimalno vreme za  vežbu iznosi 1 minut i 30 sekundi. Glavna karakteristika vežbi na gredi je odlično razvijen osećaj za ravnotežu i velika moć koncentracije prilikom izvođenja akrobatskih elemenata na izuzetno uskoj površini oslonca. Vežba mora posedovati akrobatsku seriju, ritmičku seriju, akrobatsko-ritmičku seriju, skokove sa velikom amplitudom pokreta, okrete za 360 stepeni itd.

Parter
Dimenzije partera iznose 12 x 12 metara, sa dodatnom zaštitom od 1 metar sa svake strane. Za izvođenje vežbi na parteru prostor mora imati elastičnu podlogu koja dozvoljava gimnastičarima energične pokrete tokom odskoka i doskoka sa tla. Pokrovni materijal ne sme izazvati povrede vežbača, poput opekotina na koži. Vežbe na parteru uključuju pokrete koji moraju da demonstriraju: snagu, fleksibilnost, ravnotežu, gracioznost, itd. Vežbe na parteru se izvode uz muzičku pratnju, kombinovane sa plesnim pokretima i sekvencama koje sadrže različite okrete i akrobatske elemente. Individualnost, orginalnost, zrelost, vladanje i umetnički dojam su ključni ili sastavni dijelovi za visoke rezultate. Vežba mora trajati izmedu 70 i 90 sekundi.

Autor: Nebojša Durković
web: Sport and fitness advisor

Pin It
2012-01-28
sreda, 03 mart 2010 13:05

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori