Back BesplatanSport.com

Visoka aerobna sposobnost dece: put ka boljoj dugotrajnoj memoriji

(0 glasova)
Visoka aerobna sposobnost dece: put ka boljoj dugotrajnoj memoriji

Svedoci smo činjenice da na svetskom nivou deca postaju sve gojaznija i fizički neaktivnija. Dovoljan nivo fizičke aktivnosi osim što utiče na smanjen rizik od oboljenja i u detinjstvu  a naročito u kasnijoj životnoj dobi, ima i mnoge druge potencijalne dobrobiti po decu. Tako, rukovodeći se već značajnim korpusom znanja o pozitivnom uticaju fizičke aktivnosti na neurokognitivne sposobnosti odraslih i osoba trećeg životnog doba, u poslednjih nekoliko godina značajno je povećan broj istraživanja koji utvrđuje eventualnu povezanost ovih antropoloških karakteristika na uzrastu dece.

Tako, grupa istraživača Univerziteta Ilinois (SAD) je u studiji visokih metodoloških  standarda utvrđivala povezanost aerobne sposobnosti, mase hipokampusa (deo mozga koji naročito veliku ulogu ima za dugoročnu memoriju) i sposobnosti pamćenja na uzorku od 49-oro dece uzrasta 9 i 10 godina. Rezultati sitraživanja pokazali su da se deca koja imaju bolju aerobnu sposobnost odlikuju i značajno većom masom hipokampusa (mereno nuklearnom magnetnom rezonancom), koja je direktno rezultovala i u boljoj dugotrajnoj memoriji! Rezultati studije ukazuju na značaj fizičke aktivnosti ne samo u cilju smanjenja neželjnih efekata po zdravstveni status već i na strukturu mozga i dugotrajnu memoriju. Izgleda da dovoljan nivo fizičke aktivnosti u detinjstvu ima potencijal da utiče na promene u moždanoj strukturi i funkcionisanju, čim se ostvaruju dugotrajne pozitivne posledice na kognitivni status jedinke.
Istraživanje je objavljeno u oktobarskoj svesci časopisa Brain Research za 2010. godinu.

Pin It
Centar sportskih nauka

Centar za zdravlje, vežbanje i sportske nauke (Center for Health, Exercise and Sport Sciences – CHESS) je multidisciplinarna edukativna i istraživačka organizacija čiji je osnovni cilj pružanje ekspertize iz oblasti sportskih nauka, fizičke aktivnosti i zdravlja, treninga i unapređenja takmičarskih rezultata. CHESS ima četiri glavne oblasti delovanja: Istraživanje zdravstvenih aspekata fizičke aktivnosti Dijagnostika faktora povezanih sa vrhunskim sportskim rezultatima Programiranje vežbanja u zdravstvene i takmičarske svrhe Popularizacija znanja iz oblasti sportskih naukaU okviru CHESS realizuju se brojni domaći i inostrani naučno-istraživački projekti koji se bave utvrđivanjem povezanosti gojaznosti i nivoa fizičke aktivnosti školske dece, uticajem unosa ergogenih supstanci na sportska…

Adresa sajta chess.edu.rs
2012-07-11
sreda, 03 mart 2010 13:05

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori