Back BesplatanSport.com
Dragi prijatelji, smatram da je moja dužnost da vas obavestim o našim naporima, uspesima i neuspesima i da dam detaljan izveštaj o Srpskom Timu koji je po prvi put učestvovao na najvećem takmičenju ovog tipa, na Bitki Nacija...
Objavljeno u Zemlja