Nacionalni savez za karling Srbije

Nacionalni savez za karling Srbije (NSKS) je jedini ovlašćen i odgovoran za implementaciju, razvoj i promociju karlinga i karlinga u kolicima na nacionalnom nivou u Srbiji. Nacionalni savez za karling Srbije je kao pravni naslednik Karling saveza Srbije i Crne Gore (KSSCG) registrovan 26. juna 2006. godine, dok je Karling savez SCG bio registrovan 29. novembra 2004. godine. Karling savez SCG je nastao udruživanjem Karling organizacije SCG (registrovane 19. januara 2004) i Ženske karling organizacije SCG (registrovane 19. novembra 2004.).

Obzirom da je karling sport u kojem se takmiče timovi koji ne moraju da budu pravna lica i da jedan karling klub, kao pravno lice teorijski može da ima bezbroj timova, rukovodstvo NSKS odnosno KSSCG je još 2003. godine donelo odluku da se u početku ne registruju „Klubovi“ već „Organizacije“.  

Tako je, pored „Karling organizacija SCG“ formirana i „Ženska karling organizacija SCG“ sa željom da se posebno obrati pažnja na razvoj ovog olimpijskog sporta za žene i da se ženama stvori potpuno ravnopravna organizacija, čime bi im se omogućio i adekvatan pravni status da se bore za svoja prava što smatramo da je u skladu sa Olimpijskom poveljom i nastojanjima Međunarodnog olimpijskog komiteta i drugih organizacija.

Adresa
Gospodar Jevremova 57, Beograd-Stari Grad, 11000
Telefon
060/032-01-69
E-mail
Broj pregleda:
3,782
Selekcija kluba
Mešovita
Facebook page
https://www.facebook.com/serbiancurling
YouTube snimak: