Dečija škola šaha "Vračar" Beograd

Dečji šahovski klub „Vračar“ je osnovan marta 2006. god sa ciljem popularisanja šahovske kulture, obuke polaznika šahovske škole, povećanja broja članova i postizanje vrhunskih takmičarskih rezultata. Poseban akcenat se stavlja na aktivnosti za vreme školskih raspusta- letnji kamp. Dečji šahovki klub vode ljudi koji su preko trideset godina aktivno prisutni (i kao igrači) u vrhunskom šahu kao i sadašnji članovi Olimpijske reprezentacije Srbije: Irina Čoljuškina i Ana Benderać. Z ato klub jeste i s pravom želi da bude nešto posebno na ovim prostorima u ovoj oblasti intelektualnih rešenja za svoje polaznike đačkog uzrasta. Povezivanjem šaha sa nacrtnom geometrijom (koordinate tačaka) i matematikom (konkretna izračunavanja), vrši se svojevrsna priprema za bavljenje bilo kojom naukom, ne samo šahom.   CILJEVI KLUBA 1. Razvijanje što većeg interesa dece za igranje šaha, omogućavanje svojim polaznicima sticanje osnovnih i naprednih šahovskih znanja t.j stvaranje vrhunskih mladih šahista. 2. Šahovska škola će organizovati turnire, mečeve, simultanke i druge šahovske priredbe. 3. Pripremanje polaznika као i njihovo praćenje na značajnim takmičenjima od opštinskih do evropskih i svetskih prvenstava. Praćenje svojih polaznika na open turnirima tokom cele godine. 4. Organizovanje zimskih i letnjih šahovskih škola u prirodi kao poseban vid sportskih priprema.
Adresa
Prote Mateje 36, Beograd-Vračar, 11000
Telefon
011/322 03 58
E-mail
Broj pregleda:
8,308
Selekcija kluba
Mešovita