”TRX TED – Training and Education Day” održaće se premijerno u Srbiji, 21. oktobra.
Objavljeno u Vatra